Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bara ett parti ökar i senaste PSU

Socialdemokraterna är det enda partiet med en säkerställd ökning i SCB:s senaste partisympatiundersökning (PSU). Väljarstödet för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna minskar.

Socialdemokraterna får 38,6 procent när väljarna svarar på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna.

– Det är en ökning med 4 procentenheter för Socialdemokraterna jämfört med vår novembermätning, och med 8,3 procentenheter jämfört med resultatet i riksdagsvalet, säger Leonora Uddhammar, statistiker på SCB.

Jämfört med PSU för november i fjol visar majmätningen ett säkerställt minskat stöd för tre partier: Centerpartiet (-1,2 procentenheter), Kristdemokraterna (-1,2 procentenheter) och Liberalerna (-0,7 procentenheter).

För Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är förändringarna mellan mätningarna i november och maj inte säkerställda.

Däremot är förändringarna jämfört med riksdagsvalet säkerställda för sex av de åtta riksdagspartierna.

– Jämfört med höstens valresultat är det bara Socialdemokraterna vars stöd har ökat. Moderaterna har samma stöd som i valet, medan Sverigedemokraterna och Centerpartiet har tappat mest mätt i procentenheter, säger Leonora Uddhammar.

– Socialdemokraterna har vunnit röster från alla riksdagspartier förutom Vänsterpartiet sedan riksdagsvalet.

Så skulle väljarna rösta om det vore val i dag

Parti Väljarstöd maj 2023 (%) Förändring sedan november 2022 Förändring sedan valet 2022
S 38,6 4,0* 8,3*
M 19,1 0,2 0,0
SD 18,0 -0,2 -2,5*
V 7,3 -0,3 0,6
C 4,2 -1,2* -2,5*
MP 4,1 -0,3 -1,0*
KD 3,7 -1,2* -1,6*
L 3,4 -0,7* -1,2*
Övriga 1,7 -0,2 0,2

*Förändringen är statistiskt säkerställd.

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför från och med i år partisympatiundersökningen (PSU) en gång årligen.

PSU för maj 2023 genomfördes under perioden 27 april–25 maj.

Totalt ingick 9 261 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer (både mobila och fasta telefoner) och via webbenkät. Totalt svarade 4 334 personer, vilket motsvarar 46,8 procent.

Källa: SCB

Bild: SCB