Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Flertalet offer för människohandel identifierade i internationell operation

Svensk polis har tillsammans med 46 andra länder deltagit i en internationell insats för att identifiera offer för människohandel och lagföra förövare. Under insatsen har 1426 möjliga offer identifierats varav 7 stycken minderåriga i Sverige.

Operation Global Chain genomfördes mellan den 8 maj till den 15e maj och fokuserade på att identifiera och lagföra kriminella grupperingar som är involverade i människohandel, handel med barn, sexuellt utnyttjande, påtvingad kriminalitet eller att tvinga personer till att tigga.

– Detta är en gränsöverskridande brottslighet där vi måste jobba tillsammans med andra länder. I Sverige identifierade vi, vid två olika tillfällen, en grupp på fem underåriga pojkar samt en grupp med två underåriga pojkar, alla hemmahörande i östra Balkan. I det ena fallet var misstanken så pass stark att vi har kunnat inleda förundersökning om att de har blivit tvingade att begå brott, säger Per Englund vid Nationella operativa avdelningen.

Besökt massagesalonger och olika typer av lägenhetsuthyrningar

I operationen har svensk polis, tillsammans med internationella kollegor, besökt massagesalonger och olika typer av lägenhetsuthyrningar. Detta har bland annat resulterat i två förundersökningar för koppleri. Ett flertal kvinnor blev även erbjudna hjälp då de kan varit offer för människohandel

– Detta är en väldigt cynisk kriminalitet. Vi ska hjälpa de vi möter men också, genom att arbeta tillsammans, försöka komma åt de som verkligen ligger bakom, säger Per Englund.

Operation Global Chain leddes ifrån Österrike och koordinerades av Europol, Frontex och Interpol. Fokus var, utöver arbete i de involverade länderna, specifika insatser riktat mot kriminella nätverk som utnyttjar offer från Sydamerika, Asien, Afrika, västra Balkan och Ukraina. Operationen omfattade ett flertal olika brottsbekämpande myndigheter, immigrations- och gränskontrollsorgan, socialtjänst och barnskyddsorganisationer.