Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Göteborgs Stad får 100 miljoner i stöd till cykel- och kollektivtrafikåtgärder

Göteborgs Stad får i samverkan med Västra Götalandsregionen 102,5 miljoner kronor i statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Det är det största beloppet som Göteborgs Stad har fått i så kallade stadsmiljöavtal sedan de infördes 2015. Omkring hälften av beloppet ska gå till förlängningen av hållplatser för spårvagn.

I år är det åttonde gången som Göteborgs Stad har blivit beviljade stadsmiljöavtal. Ansökan har gjorts i samverkan med Västra Götalandsregionen och fokus på åtgärderna är anpassning av spårvagnshållplatser för ökad fordonskapacitet samt flera nya gång- och cykelbanor. Sammanlagt är det sju åtgärder som beviljas stadsmiljöavtal med halva produktionskostnaden, totalt 102,5 miljoner kronor.

– Stödet innebär att vi kan skapa bättre förutsättningar för att fler ska få möjlighet att välja att cykla eller åka kollektivt, säger Lovisa Berg, planerare på stadsmiljöförvaltningen.

Omkring hälften av beloppet ska gå till att förlänga 23 spårvagnshållplatser med totalt 70 000 påstigande per dag längs med linjerna 5 och 11.

– Det är här vi har den största kapacitetsbristen för spårvagnstrafiken i dag, så därför prioriterar vi linjerna 5 och 11. Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten utan att införa fler fordon, säger Lovisa Berg.

Fem av åtgärderna syftar till att öka andelen cykelresor genom att bygga bort så kallade saknade länkar, så att staden får en sammanhängande infrastruktur för cykelvägnätet.

– Målet är ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för cyklister och fotgängare, säger Lovisa Berg.

Åtgärderna och motprestationerna har Göteborgs Stad valt ut i samverkan med Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionen.

– Vi har tittat på vilka investeringsåtgärder inom cykel, kollektivtrafik och gods som ligger i vår planering, har ett genomförande senast 2027 och där vi inte redan har extern finansiering. Vi ville också ha kommit en bra bit i utredningarna så att vi har en bra bild av vad som ska göras, när det ska göras och till vilken kostnad, säger Lovisa Berg.

Det är kommuner och regioner i Sverige som kan ansöka om så kallade stadsmiljöavtal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor eller för hållbara godstransportlösningar i städer.

Villkoret för att få stödet är att staden tillsammans med Västra Götalandsregionen genomför ett antal motprestationer, som ska bidra till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. De utvalda motprestationerna ska genomföras under 2023-2025. Det handlar om seniorbiljetter och fritidsbiljetter i kollektivtrafiken, en satsning på elcyklar inom projektet pilotområde cykel i Majorna, förhöjda gång- och cykelpassager på Hjällbo Lillgata och Stora Fiskebäcksvägen, detaljplan för bostäder, skola och förskolor vid Titteridammsvägen och avsmalnade körfält för att ge plats åt cykeltrafik på Rävebergsvägen, Hjällbovägen och vid cirkulationsplatsen vid Femvägsskälet.

 

Här är åtgärderna som Göteborgs Stad får bidrag för:
1. Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet
2. Gång- och cykelväg Rävebergsvägen, sträckan Hästhagen-Norrleden
3. Gång- och cykelväg Rävebergsvägen, sträckan Rannebergsvägen-Kummingatan
4. Gång- och cykelbana Femvägsskälet/Grimmeredsvägen
5. Gång- och cykelbana Hjällbovägen
6. Gång- och cykelbana Fjällgatan
7. Strömmatning till spårväg

Källa: Göteborgs Stad

Bild: Nu ska 23 spårvagnshållplatser längs med linjerna 5 och 11 förlängas. Göteborgs Stad har blivit beviljade stadsmiljöavtal för halva produktionskostnaden. Bild: Lo Birgersson