Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny studie visar vinförpackningars miljöpåverkan

Foto: Wikimedia

Miljömedvetna inköp, tydligare information om hur konsumenten på bästa sätt återvinner och optimerad distribution. Det blir några av konsekvenserna för Systembolaget av den livscykelanalys som Systembolaget och norska Vinmonopolet med flera gjort.

Studien har genomförts för att undersöka de olika vinförpackningarnas miljöpåverkan, från produktion till avfallshantering och var i livscykeln den största miljöpåverkan äger rum.

Systembolaget vill, som ett miljömedvetet företag, ha kunskap om förpackningarnas påverkan på miljön för att ännu bättre kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Resultatet av undersökningen kommer vi att använda i vårt sortimentsarbete där vi väger samman miljöpåverkan med kundefterfrågan, kvalitetsaspekter och naturligtvis Systembolagets alkoholpolitiska uppdrag, säger Sara Norell, inköpschef.

Den jämförande analysen av förpackningarna gjordes på fem indikatorer; global uppvärmning, försurning, uttag av icke förnybara resurser, primärenergi och vattenförbrukning. Utifrån dessa aspekter kan konstateras att boxar, påsar och vätskekartonger generellt har en lägre miljöbelastning än glasflaskor. PET-flaskan placerar sig mellan glasflaskan och de andra förpackningarna. Vid jämförelser av olika volymer av samma förpackningstyp gäller generellt att större volymer har en lägre miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan sker för samtliga förpackningar i tillverkningsfasen.

Dessutom påvisar studien vikten av förbättringar i distributionsledet och att återvinningen måste öka ännu mer, säger Sara Norell.

Analysen har tagit ungefär ett år och genomförts av det oberoende franska företaget Bio Intelligence. Den omfattar hela livscykeln för de fem förpackningssystemen; glas- och PET-flaskor, boxar, påse samt vätskekartong. Systembolaget och Vinmonopolet bjöd in samtliga förpackningstillverkare att aktivt medverka i studien och slutligen enades Systembolaget, Vinmonopolet Norge, Tetra Pak Sverige AB, Elopak Group Norge, Oenoforos AB Sverige samt Vitop Smurfit Kappa Bag-in-box Frankrike om att finansiera undersökningen.

Källa: Systembolaget