Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tidiga tecken på ångest hos barn uppdagas i ny studie

Ångestsjukdomar hos barn och ungdomar är vanligt och kan vara en föregångare till liknande problem i vuxen ålder. Stress, både hemma och i skolan, samt påverkan från yttre faktorer som COVID-19 och klimatförändringar kan öka risken. Vissa barn kan vara mer benägna att utveckla ångest redan från tidig ålder. En ny forskningsstudie vid Boston Children’s Hospital visar nu på möjligheten att upptäcka sådana sårbarheter innan ångest blir tydlig på klinisk nivå.

I en banbrytande pilotstudie publicerad i Frontiers in Psychiatry har Michelle Bosquet Enlow, PhD, en klinisk psykolog vid avdelningen för psykiatri och beteendevetenskap vid Boston Children’s Hospital identifierat tydliga markörer för ångest i elektroencefalografi (EEG) även hos mycket unga barn.

Studien inkluderade 150 barn som var inkluderades från spädbarnsåldern. Vid 5 års ålder genomfördes en intervju med barnets mamma för att utvärdera barnets tidigare psykiatriska historia. Barnen genomgick EEG-inspelningar vid flera tidpunkter under sin uppväxt, inklusive spädbarnsåldern samt vid 3, 5 och 7 års ålder.

Forskarna fann att EEG-signaler vid 7 års ålder mest effektivt skiljde barn med ångestsjukdomar från friska kontroller. Det fanns även tecken på dessa signaler redan vid 3 och 5 års ålder. Genom att analysera EEG-data från flera tidpunkter, inte enbart vid 7 års ålder, kunde forskarna göra mer exakta förutsägelser.

Studien inkluderade också en titt på EEG-mönster hos barn med andra typer av diagnoser, såsom ADHD eller trotssyndrom. Dessa mönster var distinkta och kunde redan upptäckas vid 3 och 5 års ålder, särskilt med flera inspelningar över tid.

Framöver planerar forskarna att följa barnen fram till 13 års ålder, eftersom tonåren är en period med ökad risk för ångestutveckling. De hoppas också kunna:

Identifiera EEG-mönster som är specifika för olika underkategorier av ångest, som social ångest, generaliserad ångest, fobier och separationångest, vilket kan ge ännu mer individuell precision.

Studera EEG-avläsningar under exponering för ångestutlösande stimuli, vilket kan bidra till ännu tidigare upptäckt av ångest.

Utforska hur man kan kombinera EEG-resultat med andra faktorer som beteendedata, moderns ångest/depression och miljömässiga påverkansfaktorer för att mer tillförlitligt förutsäga risken för psykisk ohälsa hos barn i ett så tidigt skede som möjligt.

När det kommer till interventioner är målet att utforma behandlingsstrategier som är skräddarsydda för varje barns biologi och miljö. Detta kan öppna dörren för mer effektiv behandling och förebyggande åtgärder för ångest hos barn.

Källa: Psykiatrispecialisterna

Foto: Pixabay CC0