Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Grannar gör oss glada – ändå undviker vi dem – Ny undersökning visar att 7 av 10 umgås sällan eller aldrig med sina grannar

En färsk undersökning genomförd av Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Nepa visar att 7 av 10 svenskar sällan eller aldrig umgås med de människor som bor allra närmast dem, trots att majoriteten uppger att grannrelationer har en positiv inverkan på deras välbefinnande och glädje.

Undersökningen visar också att hela 40% av svenskarna känner sig ensamma ibland eller ofta. Allra ensammast känner sig de som bor i större städer* i åldrarna 31–44 år. Samtidigt som många upplever ensamhet anger de tillfrågade att grannar har ett positivt inflytande på deras välmående. 6 av 10 anser att grannar påverkar välbefinnandet mycket positivt eller positivt och allra gladast blir de på landsbygden av sina grannar. Trots detta svarar de flesta (närmare 70%) att de sällan eller aldrig umgås med sina grannar. Sämst på att umgås grannar emellan är man i mindre städer*. När man väl interagerar med sina grannar är det oftast (40%) i gemensamma utrymmen så som trapphus, innergårdar eller till exempel grönområden.

  • Vi ser en förändring i beteendet mellan grannar. Under pandemin ställde vi upp och hjälpte våra grannar med alltifrån praktiska sysslor till matinköp men nu verkar tyvärr relationen till grannar ha tagit ett kliv bakåt. Ett boende är så mycket mer än själva bostaden, det är hela ens närområde och det är tydligt att grannrelationer är något som behövs för vår trivsel och trygghet, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO Svensk Fastighetsförmedling.
  • När Svensk Fastighetsförmedling fick se resultatet kände de att de vill göra något för att öka den sociala gemenskapen och därför startar de nu ett upprop på Instagram under #grannaremellan för att uppmana alla att säga hej till sina grannar och dela med sig av positiva grannrelationer och hur de umgås där de bor. Som fastighetsförmedlare är de ofta den första kontakten till ett nytt bostadsområde och hoppas att med ett gemensamt engagemang kunna bidra till att minska den upplevda ensamheten och också öka trivseln i våra grannskap, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO Svensk Fastighetsförmedling.

*Större stad: Fler än 50 000 invånare exklusive Stockholm, Göteborg, Malmö
*Mindre stad: Färre än 20 000 invånare

Om undersökningen och uppropet

En riksrepresentativ undersökning gjordes med 1000 respondenter från den svenska allmänheten under september 2023, av Nepa.

Uppropet #grannaremellan är ett initiativ kopplat till Svensk Fastighetsförmedlings långsiktiga engagemang i frågan om att möjliggöra social gemenskap i Sveriges grannskap. Genom insiktsarbete som detta, och initiativ på både lokal och nationell nivå gentemot det privata, och det offentliga, är målet att öka tryggheten i samhället och minska ensamheten bland befolkningen.

Källa: Svensk Fastighetsförmedling

Bild: Staty av Joe Rosenthal. Foto: Shaun Merritt