Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stora skillnader i dödlighet mellan olika yrkesgrupper – chefsyrken har lägst

Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare är jämte skogsarbetare yrkesgrupperna med högst dödlighet i Sverige, visar en ny rapport från SCB. Totalt sett har chefsyrken lägst dödlighet.

I rapporten Yrke och dödlighet 2018–2022 beskrivs dödligheten hos befolkningen i åldern 35–64 år efter yrken. I analysen ingår samtliga dödsfall, oavsett dödsorsak, under de fem åren 2018 till 2022.

– Generellt har personer med eftergymnasial utbildning lägre dödlighet än personer med gymnasial utbildning. Liknande mönster går bland annat att se hos personer med högre årsinkomst och personer som bor med en partner, säger Li Ma, en av demograferna på SCB som skrivit rapporten.

Det motsatta gäller bland annat för personer med lägre årsinkomst och personer som inte bor med en partner.

Olika yrkesgrupper

Av 148 undersökta yrkesgrupper i rapporten har sex signifikant högre dödlighet än genomsnittet för alla förvärvsarbetande. Det gäller såväl för kvinnor som för män samt totalt.

– Den högsta dödligheten för båda könen har yrkesgruppen ”tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare” samt gruppen ”skogsarbetare”, säger Li Ma.

Tio yrkesgrupper har säkerställt lägre dödlighet än genomsnittet för både kvinnor, män och totalt.

– Bland dessa tio yrkesgrupper har ”personal- och HR-chefer” samt ”arkitekter och lantmätare” lägst dödlighet totalt.

Totalt sett har chefsyrken lägst dödlighet. Dödligheten är högst i yrken med krav på kort utbildning eller introduktion.

– För kvinnor är dödligheten lägst bland ”chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning med mera” och högst bland ”skogsarbetare, fiskodlare och fiskare”. För män är dödligheten lägst bland ”chefer inom bank, finans och försäkring” och högst bland ”återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare”, säger Li Ma.

I rapporten finns bland annat avsnitt om dödlighet efter könsfördelning på arbetsstället, dödlighet för grupper som inte förvärvsarbetar och dödlighet efter yrke för olika grupper.

Läs mer i statistiknyheten och rapporten:

Lägst dödlighet bland chefer

Yrke och dödlighet 2018–2022

Fakta: Yrkesgrupperna med högst respektive lägst dödlighet

Av de 148 undersökta yrkesgrupperna i rapporten har tio säkerställt lägre dödlighet än genomsnittet för de förvärvsarbetande för kvinnor, män och totalt:

 • personal och HR-chefer
 • ekonomi- och finanschefer
 • arkitekter och lantmätare
 • universitets- och högskolelärare
 • gymnasielärare
 • civilingenjörsyrken
 • organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister
 • poliser
 • ingenjörer och tekniker
 • försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Sex yrkesgrupper har signifikant högre dödlighet än genomsnittet för kvinnor, män och totalt:

 • tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare
 • skogsarbetare
 • resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.
 • vårdbiträden
 • skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.
 • undersköterskor

Fakta: Om rapporten

I rapporten Yrke och dödlighet 2018–2022 analyseras dödligheten för individer i yrkesverksamma åldrar inom olika yrken.

I analysen ingår personer som var folkbokförda i Sverige och i åldrarna 35–64 år i slutet av 2017.
Yrkesuppgifter kommer från yrkesregistret 2017 och dödligheten följs under femårsperioden 2018—2022.

I analysen ingår alla dödsfall, oavsett dödsorsak.

Källa: SCB

Foto: Francisco Jonass Valera Moguel