Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bankers kontroller kartläggs av kriminella för att tvätta pengar

Finanspolisen informerar om hur kriminella aktörer går till väga när de utnyttjar banker – och vad bankerna kan göra för att bekämpa det.

Trots de regelverk som finns och att bankerna har interna kontroller på plats pågår penningtvätt i hög utsträckning. Finanspolisen, en del av nationella operativa avdelningen, ser tydliga tillvägagångssätt som kriminella aktörer inom pågående våldsvåg använder för att överföra och tvätta pengar.

Finanspolisen upplyser nu om kriminella aktörers metoder att utnyttja våra finansiella system. Syftet är att höja bankernas medvetenhet om hur de används som brottsverktyg för att underlätta deras motåtgärder.

– Det är inget nytt att det tvättas mycket pengar genom bankernas system. Det är snarare en bekräftelse av det vi tidigare har sett. I den aktuella våldsvågen är det tydligt att inga banker är opåverkade. Det pågår ett aktivt målsökande av sårbarheter i de finansiella systemen i stort sett mot alla banker och finansiella verksamheter i Sverige. De kriminella nätverken vet hur de ska ta sig runt de kontroller som finns, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen.

Kontrollfrågor för banker

Finanspolisen har tagit fram exempel på kontrollfrågor för banker att ställa sig som ett led i deras skyldigheter att identifiera hur de utnyttjas av kriminella aktörer. Frågorna handlar till exempel om kundkännedom, transaktionsmönster, användning av bankidentifikation och metoder för att försvåra intern penningtvätt.

– Banker och finansiella institut har en betydelsefull roll i att upptäcka och förebygga brott. Genom att höja bankers kunskap om hur de utnyttjas systematiskt hoppas vi på att underlätta deras brottsförebyggande arbete. Om vi inte knäcker gängens ekonomi kan inte den grova kriminaliteten bekämpas. Därför behöver vi arbeta tillsammans för att upptäcka, förebygga och på så sätt förhindra penningtvätt, säger Lena Palmklint.

Kriminella aktörer lär sig bankernas olika regelverk för att utnyttja dem med lägre risk att upptäckas. Externa målvakter används systematiskt för att förflytta pengar, exempelvis genom att låna ut BankID mot betalning. Informationen visar också att det inte bara är externa målvakter som används, utan även interna: det vill säga bankanställda som agerar på uppdrag av kriminella mot betalning.

– För att bryta våldsvågen behövs flera parallella åtgärder mot nätverkens ekonomi. Ögon ute bland privata bolag, offentliga verksamheter men också allmänheten och föräldrar kan hjälpa till att upptäcka allt från barn som agerar målvakter till professionella penningtvättare som hjälper nätverken. På lång sikt ger det en möjlighet att komma åt själva drivkraften inom organiserad brottslighet: den kriminella ekonomin, säger Lena Palmklint.