Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nyföretagandet minskar – komplicerad byråkrati oroar mest

Allt färre svenskar väljer att starta ett eget företag idag, och att ge sig in i företagsdjungeln är inte alltid helt lätt. Men det är inte bara ekonomin som oroar svenskarna – komplicerad byråkrati och själva uppstartprocessen är två stora hinder enligt en ny Novus-undersökning.

Statistik från Bolagsverket visar att minskningen av nyföretagande är en fortsatt nedåtgående trend. Första halvåret 2023 rasade antalet nya företag med 18 procent jämfört med samma period i fjol. Det finns många fallgropar att vara uppmärksam på som nyföretagare, vilket kan göra att processen upplevs som tung och komplicerad.

-Under en lång period har antalet nystartade företag ökat, och det är först på senare år som trenden har vänt. Nu, med en osäker omvärld, höga räntor och inflation, tror jag många avskräcks från att ta tag i drömmen och starta ett bolag. Samtidigt tycker jag det är viktigt att man, oavsett om det är låg- eller högkonjunktur, inte ger upp drömmen om att starta eget. Har man driv, en tydlig idé och affärsplan ska inte konjunkturen sätta stopp för företagsplanerna, säger Peder Lundgren, jurist och ansvarig för Företagarens Jurist.

I en Novus-undersökning frågade Företagarens Jurist vilka typer av utmaningar man tror är vanliga att stöta på när man startar ett företag. Undersökningen visar att komplicerad byråkrati uppges vara det som flest tror är en vanlig utmaning (53 procent), följt av oro för den egna ekonomin (52 procent) samt uppstartsprocessen (47 procent). Resultatet visar också att det finns skillnader mellan könen.

-Jag kan förstå att komplicerad byråkrati ligger högst upp på listan. Det finns bra och relevant information på myndigheternas webbplatser, men jag har full förståelse för att många upplever det som svårt och krångligt att ta till sig och förstå informationen. Om man inte förstår vad man läser är det naturligtvis också lätt att fatta fel beslut, vilket kan skapa onödigt motstånd under uppstartsprocessen. I sådana situationer är mitt råd att ta hjälp av en mentor som har gått igenom alla stegen tidigare och kan hjälpa till att undvika de vanligaste nybörjarfelen. Det kan också vara värdefullt att prata med en företagsjurist som har kunskap om de skattemässiga aspekterna och ser till att rätt avtal är på plats, säger Peder.

 

Företagsjuristen listar de vanligaste myterna – och fallgroparna att undvika

”Du måste ha gott om pengar för att starta företag”

Du behöver inte mycket pengar för att starta ett företag. Minsta aktiekapitalkostnaden för ett aktiebolag är för närvarande 25 000 kr, medan enskild firma är kostnadsfri. Att registrera namnet på bolaget för varumärkesskydd kan kosta mellan 2 000 kr och 6 000 kr, men det är valfritt och kostnaden kan variera beroende på antal registrerade klasser. Naturligtvis kan det variera beroende på vilken typ av företag man startar. Är tanken att man ska sälja fysiska produkter kan det kräva större kapital, men om man säljer tjänster behöver det inte vara lika dyrt eftersom man klarar sig långt med en dator och telefon.

”Man behöver inte ha alla avtal på plats från start”

För att skapa trygghet i ditt företagande är det viktigt att tidigt granska vilka juridiska avtal och dokument du behöver. Om du är medgrundare av företaget är ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal viktigt för att reglera ägarfrågor. Vid inköp av tjänster eller utförande av uppdrag för andra företag bör ett uppdragsavtal upprättas. När du anställer personal är skriftliga anställningsavtal avgörande. Dessutom är familjerättsliga dokument som äktenskapsförord och testamente viktiga att ha på plats så att de passar ditt liv som företagare.

”Det är alltid bäst att ha ett aktiebolag”

Ja och nej. Ett aktiebolag är väldigt bra på så sätt att det skapar en tydlig separation mellan din privata ekonomi och företagets ekonomi. Ett aktiebolag kräver dock lite mer administration än en enskild firma, och skattereglerna kan uppfattas som svåra att förstå. En enskild firma är enkel att starta och kräver inte heller något startkapital. Nackdelen är att du personligen är ansvarig för företagets skulder och förpliktelser.

 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Företagarens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1037 intervjuer mellan 25 – 30 augusti 2023.

Källa: Familjens Jurist

Foto: Charles Deluvio, unsplash