Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Taxi Stockholm snabbar på ökningen av antalet elbilar: “Vi vill vara en förebild inom branschen”

Taxi Stockholms omställning till en elbilsflotta går framåt i rekordfart. Under juni 2022 bestod företagets bilflotta av 4 % elbilar. Idag har bilsflottan ökat till 33% elbilar.

 

Taxi Stockholm har ett högt engagemang för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en hållbar stad. Genom att investera i elbilar vill Taxi Stockholm vara en framåtdrivande aktör i övergången till renare och mer miljövänlig transport i huvudstaden. Idag består Taxi Stockholms fordonsflotta av 500 elbilar, en målsättning som planerades att uppnås först vid årsskiftet.

– Vi är stolta över att kunna påskynda vår omställning till elbilar och att vi överträffar våra egna mål. Detta visar att våra insatser och investeringar i hållbarhet ger resultat. Vi vill vara en förebild inom branschen och är fast beslutna om att fortsätta driva på övergången, säger Pernilla Samuelsson, tillförordnad VD på Taxi Stockholm.

Under 2024 kommer resenärer i Taxi Stockholms bokningskanaler att även få möjlighet att boka elbilar.

– Den här uppgraderingen kommer att ge resenärerna ökad valfrihet. Taxi Stockholm är det ledande taxibolaget i Stockholm och för oss är det naturligt att ta ansvar i den gröna omställningen, avslutar Pernilla.

Taxi Stockholms övergripande målsättning är att fordonsflottan ska bli helt emissionsfri senast 2030.

Källa: Taxi Stockholm

Foto: Ossi