Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen utser Petra Lundh till ny rikspolischef

Regeringen har beslutat att utse Petra Lundh till ny rikspolischef. Anställningen gäller från och med den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år.

Petra Lundh är en mycket erfaren och uppskattad myndighetschef. Hon är i dag president i Svea hovrätt, och har tidigare varit riksåklagare, dvs. chef för Åklagarmyndigheten, och innan det lagman vid Södertörns tingsrätt i Stockholm som är en av Sveriges största domstolar. Petra Lundh är också en hängiven brottsbekämpare. Som riksåklagare ledde och utvecklade hon framgångsrikt det brottsutredande arbetet vid Åklagarmyndigheten. Hon drev också i den rollen flera fall till Högsta domstolen för att flytta fram polisens och åklagarnas positioner i brottsbekämpningen. Dessutom är Petra Lundh en mycket skicklig och erfaren jurist. Det har hon visat som domare, domstolschef och riksåklagare men också i en mängd olika statliga utredningar om lagstiftning under drygt 25 års tid – senast som utredare i den stora översynen av straffrätten som regeringen tillsatte i somras.

Petra Lundh har också medverkat i flera statliga utredningar som hanterat följderna av stora nationella kriser där polisen berörts såsom granskningskommissionen efter mordet på statsminister Olof Palme, granskningskommissionen efter Göteborgskravallerna och utredningen om personskyddet för centrala statsledningen efter mordet på utrikesminister Anna Lind. Hon har också undervisat på och utrett polisutbildningen.

– Att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige är en av regeringens viktigaste uppgifter. I detta arbete är Polismyndighetens uppdrag helt centralt. Petra Lundh är en mycket erfaren och uppskattad myndighetschef, en hängiven brottsbekämpare och en oerhört skicklig jurist. Petra Lundh har en mycket gedigen erfarenhet av brottsutredning och andra aspekter av Polismyndighetens arbete, och kan på ett självklart sätt bygga vidare på det integrerade arbetssättet mellan polis och åklagare. Samtidigt är det också positivt att hon kan ta sig an uppgiften med ett utifrånperspektiv. Jag är övertygad om att hon har de kvalifikationer och personliga kvaliteter som behövs för uppdraget att leda Polismyndigheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen har sedan den tillträdde arbetat på flera sätt för att stärka polisen i hela landet: genom kraftigt ökade resurser och nya effektivare verktyg, men också genom att tydliggöra styrningen, ställa högre krav på ökad operativ förmåga och förbättrade resultat för medborgarna. Den nya polisledningen får ett tydligt förändringsuppdrag att återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och en god service till medborgarna, få upp trycket i utredningsverksamheten så att fler brott kan klaras upp och säkerställa en effektiv styrning, användning och uppföljning av polisens växande resurser.

Regeringen har också utsett nuvarande rikspolischef Anders Thornberg till landshövding i Hallands län från och med den 1 december.

– Jag vill tacka Anders Thornberg för hans plikttrogna insatser som polis i över 40 år, varav de senaste 11 åren som chef för först Säkerhetspolisen och sedan Polismyndigheten. Jag känner en stor respekt för den gärningen och det är bra för Sverige att hans breda erfarenhet nu tas tillvara i en ny roll. Jag önskar honom lycka till i hans nya uppdrag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Petra Lundh tillträder som rikspolischef den 1 december 2023. Förordnandet gäller i sex år.

Källa: Justitiedepartementet