Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förändringar i regler för elsparkcyklar: Majoriteten ovetande om det nya trafikförsäkringskravet

Förra året fortsatte olyckorna med elsparkcyklar att öka, och nu står regeländringar för dörren. Inom kort införs trafikförsäkringsplikt för flertalet elsparkcyklar. En Sifo-undersökning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar visar dock att få är medvetna om det kommande kravet. Många förutspår också att användandet av elsparkcyklar kommer att minska som en följd av detta.

Över 3 000 personer skadades och fyra personer förlorade sina liv i olyckor med elsparkcyklar under 2022 – fler än något tidigare år. I slutet av sommaren öppnade regeringen för krav på trafikförsäkring för många elsparkcyklar, i syfte att stärka skyddet för dem som är inblandade i olyckor med dessa fordon. I onsdags klubbades förslaget igenom av riksdagen. De elsparkcyklar som omfattas är de som uppnår hastigheter över 20 km/h och över 14 km/h om nettovikten överstiger 25 kilo. Lagen börjar gälla från den 23 december.

Men få är medvetna om de nya kraven, framgår av Dina Försäkringars undersökning med närmare 1 100 svaranden. Endast lite över en av tio personer (11%) uppger sig känna till det. Bland dem som äger en elsparkcykel är siffran något högre (21%), medan de som brukar hyra ligger lägre (6 %). Den senare gruppen kan dock känna sig lugna.

Kravet på trafikförsäkring är inget som faller på den som hyr, det är ägaren till fordonet, i detta fall uthyrningsföretagen som ska ha en försäkring. För den som använder elsparkcykeln är det dock nödvändigt att kunna visa upp det vid eventuell poliskontroll, förklarar Victor Öberg, försäkringsexpert Dina Försäkringar, som välkomnar kravet.

– Vi ser positivt på införandet av krav på trafikförsäkring eftersom det kommer att stärka skyddet för dem som är inblandade i olyckor med elsparkcyklar. För närvarande är försäkringsskyddet för dessa fordon svagt jämfört med andra som rör sig i ungefär samma hastigheter, som mopeder. Om du skadas i en olycka med en elsparkcykel krävs i dag ofta en olycksfallsförsäkring för att få ersättning, säger Victor Öberg.

De flesta är positiva – men förväntar sig minskat användande
Hela 65 procent av de tillfrågade anser att trafikförsäkringsplikt för elsparcyklar är mycket bra. Bland de som använder elsparkcyklar är inställningen lite mindre entusiastisk, men även här är man i grunden positiv. Kravet kan dock leda till ett minskat användande, enligt vissa. 15 procent tror att intresset för att äga en elsparkcykel kommer att minska, medan 5 procent förväntar sig en negativ påverkan på intresset för att hyra.

– När förändringar sker är det vanligt att det möts av motstånd i början. Jag är övertygad om att de flesta med tiden kommer se detta som något positivt. Det är viktigt att alla trafikanter har ett starkt försäkringsskydd, säger Victor Öberg, försäkringsexpert Dina Försäkringar.

 


Fakta – Trafikförsäkringsplikt

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon. Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen. Utöver de fordon som redan är motordrivna ska följande fordon anses som ett sådant fordon i försäkringssammanhang:

– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h.

– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg.

En elsparkcykel eller ett självbalanserande fordon kan vara ett sådant fordon.

Källa: Regeringen/Dina Försäkringar

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 8–12 november 2023. Totalt intervjuades 1083 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

Foto: Shutterstock_1450199204. Licens: Medieanvändning