Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny studie: Brist på sömn kan öka risken för depression

En nyligen genomförd studie från University College London (UCL) har visat att det finns en stark koppling mellan otillräcklig sömn och framtida depressiva symptom. Sömnproblem har tidigare betraktats som en följd av psykisk ohälsa medan i denna forskning har forskare sett att sambandet är mer komplicerat än så.

I studien, publicerad i tidskriften Translational Psychiatry, analyserade forskarna data från 7 146 kvinnor och män som var 50 år eller äldre. Resultaten visar att kort sömn (mindre än fem timmar sömn per natt) är associerad med uppkomsten av depressiva symptom.

Huvudförfattaren Odessa S. Hamilton förklarar: ”Vi har ett ”hönan och ägget-scenario” mellan suboptimal sömn duration och depression, de frekvent samexistera, men vad som kommer först är till stor del oförklarat. Genom att använda genetisk data har vi kommit fram till att sömn förmodligen kommer före depressiva symptom, snarare än tvärtom.”

Forskarna fann att de som hade en genetisk predisposition för kort sömn hade en ökad risk för att utveckla depressiva symptom under 4-12 år. De med en genetisk predisposition för depression hade däremot inte en ökad risk för kort sömn. Studien visar att de som sov fem timmar eller mindre hade 2,5 gånger högre risk att utveckla depressiva symtom medan de med depressiva symptom var en tredjedel mer benägna att lida av sömnproblem.

Denna forskning ger viktiga insikter om kopplingen mellan gener, sömn och depression. Förståelsen av dessa samband kan hjälpa till att bättre hantera och förebygga depression i framtiden.

Sammanfattningsvis visar studien att bristen på sömn kan vara en stark indikator för kommande depressiva symtom och att genetiska faktorer spelar en viktig roll i detta samband.

Källa: Psykiatrispecialisterna

Foto: Pixabay CC0. Licens: Medieanvändning.