Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En digital och levande stadskärna – fokus i nytt forskningsprojekt tillsammans med Trollhättans Stad

Med finansiering från Riksbankens jubileumsfond ska Trollhättans Stad och Högskolan Väst samverka i ett forskningsprojekt för att utforska och öka förståelsen för hur kommunen, genom samarbete med näringslivet, kan omsätta sina strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna.

– För att anpassa stadskärnan för framtiden med utgångspunkt från stadens strategi för stadskärnan 2022–2030 krävs det att vi tänker om och nytt. Där är förändringsledning och samverkan med våra lokala aktörer i stadskärnan avgörande för att nå framgång, säger Mathilda Sundberg, stadsdelsutvecklare och projektledare på Trollhättans Stad.

Projektet syftar till att vitalisera stadskärnan med hjälp av digitala verktyg och innovation. Genom en iterativ forskningsmetodik* kommer projektet successivt att utforska hur samverkan mellan kommunen och näringslivet kan göra stadskärnan till en mer attraktiv plats att vistas i. Det 3-åriga projektet fokuserar inte enbart på att leda förändring, utan även på att utveckla nya samverkansmodeller mellan offentlig sektor och näringslivet.

– I projektets senare skede kommer vi att ägna oss åt digitala innovationer, där vi i samverkan förverkligar idéer till konkreta pilotprojekt. Dessa inkluderar bland annat utforskningen av hybrida mötesplatser och virtuella upplevelser i stadskärnan, vilket är i linje med aktionsforskningsprinciperna, säger Malin Sundström, professor vid Högskolan Väst och projektledare.

Samverkan för nya perspektiv i samhällsutvecklingen

Den centrala forskningsfrågan som driver projektet lyder: Hur kan en kommun i samverkan med näringslivet överföra sin strategi till implementering för en digitalt innovativ och levande stadskärna? Projektet strävar efter att kartlägga och förstå, men även att aktivt utveckla samverkansmodeller som bidrar till en attraktiv stadskärna, kompletterad med digitala verktyg och innovationer.

Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef i Trollhättan, vill också lyfta fram möjligheterna som finns i att samverka med akademin i samhällsutvecklingsfrågor.

– Att koppla på akademin och forskningsperspektivet i vårt uppdrag med att utveckla Trollhättan tror jag är väldigt viktigt utifrån hur omvärlden ser ut och fungerar idag, där allt förändras snabbt och vi står inför komplexa utmaningar. Den här bidrar till ett forskningsbaserat underlag när vi planerar och utvecklar och kan ge oss bredare ett innovativt perspektiv och med det en annan framtidssäkring. Det måste vi verkligen ta vara på, precis som vi gör i det här och flera andra projekt.

*Iterativ forskningsmetodik innebär att forskningen genomförs i steg eller cykler där varje steg bygger på och justeras utifrån resultaten av tidigare steg. Detta tillvägagångssätt möjliggör kontinuerlig förbättring och anpassning av forskningsmetoden baserat på de insikter och resultat som samlas in under processens gång.

Källa: Högskolan Väst

Bild: Strandgatan, Trollhättan. Foto: I99pema