Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

8 av 10 företagsledare anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Utvecklingen går åt fel håll inom 12 av 15 politiska områden. Det säger företagsledarna i Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm. Mest pessimistiska är de för utvecklingen vad gäller social sammanhållning och kriminalitet.

79 procent av företagsledarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det innebär en kraftig försämring på mindre än ett år. Motsvarande siffra i januari 2023 var 59 procent.

Undersökningen har genomförts i samarbete med Demoskop och visar nettotal, där företagen också har fått svara på om de upplever att utvecklingen inom 15 områden går åt rätt eller fel håll. De negativa respektive positiva svaren har sedan jämförts med varandra, vilket i sin tur motsvarar undersökningens nettotal.

I Status Sthlm är nettotalet för området kriminalitet och säkerhet så negativt som minus 83 procent, vilket innebär att i stort sett samtliga företag som svarat på undersökningen upplever att utvecklingen inom detta område går åt fel håll.

– Den sociala oron och kriminaliteten är ett stort problem för företagen och det går ut över stadens konkurrenskraft och i förlängningen även tillväxten och jobben. Företagen måste engageras i att bekämpa den destruktiva utvecklingen för att vi ska få ett samhälle som håller ihop, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Företagen upplever också att utvecklingen går åt helt fel håll inom en rad andra politiska områden. För utanförskap och integration är nettotalet minus 66 procent och motsvarande siffra för bostadssituationen minus 65 procent. Även inom området skola och utbildning är resultatet kraftigt negativt (minus 58 procent).

– Sveriges möjlighet att konkurrera står och faller med att vi kan hantera våra stora samhällsutmaningar. Ett pessimistiskt näringsliv är farligt eftersom det kommer att leda till färre investeringar och företagsetableringar i landet, säger Fredrik Erfelt.

Det är enbart inom tre områden som företagen anser att utvecklingen går åt rätt håll. Framför allt upplever man att utvecklingen är positiv när det gäller det svenska försvaret. Där blir motsvarande siffra plus 55 procent, vilket innebär att en kraftig majoritet anser att utvecklingen går åt rätt håll.

Siffrorna kommer från den senaste Status Sthlm, en undersökning som Stockholms Handelskammare genomför 5-6 gånger varje år och där över 300 företagare från Stockholms- och Uppsalaregionen har svarat på frågor kopplade till näringslivsklimatet.

Källa: Stockholms Handelskammare

Bild: Fredrik Erfelt. Foto: Stockholms Handelskammare