Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Räntekostnaden för bostadsrättsföreningar kan tredubblas till 2024

En ny analys av 2500 bostadsrättsföreningars låneprofiler visar att 60 procent av föreningarna är exponerade för det rådande ränteläget. Detta då många har valt kortare bindningstider i avvaktan på ränteutvecklingen. I analysen framgår även att 39 procent av bostadsrättsföreningars lån har räntesats under 2 procent fram till åtminstone 2024. Räntekostnaderna beräknas dock tredubblas till 2024, vilket kan motsvarar en ökning av avgifterna med 26 procent utifrån avgiftsnivåerna 2022.

I analysen från Nabo som innefattar 2 500 BRF:ers belåning, motsvarande 49 miljarder kronor, framkommer att 39 procent av lånen är bundna till och med 2024 eller längre till en ränta under 2 procent. 18 procent av dessa lån löper ut under 2024. Exakt ränteprognos för marknadsränta är fortsatt oklar, men med en styrränta kring 4–4,25 procent i snitt under 2024 blir prognosen för befintliga lån hos BRF ca 3,5–3,6 procent i snittränta 2024. Det skulle innebära att räntekostnaderna i det närmaste tredubblas från 2022 till 2024, vilket motsvarar en avgiftsökning baserat på 2022 års avgiftsnivåer om 26 procent.

– Det är en rätt kraftig ökning i räntekostnader vi ser framför oss. De kommer dessutom att påverkas ökas ytterligare av ny upplåning för underhåll och energibesparande åtgärder. Detta kan tyvärr leda till att många föreningar skjuter upp större underhållsprojekt för att undvika nya lån, säger Jonas Gustavsson, ekonomisk expert bostadsrättsföreningar, på Nabo.

Analysen visar också att många BRF:er är exponerade mot ränteläget. Nästan två tredjedelar av Sveriges bostadsrättsföreningar har valt att inte låsa sina räntor på längre löptider. Räntekostnaderna stiger från 6175 kr/år till 17 400 kr/år för en snittlägenhet om 70 kvm med en belåning om 7000 kr per kvm för en förening med rörlig ränta omkring 5% innebär det 24 500 kr/år för 2024 i snitt.

– De föreningarna som har valt att inte låsa sina räntor på längre löptider får ett ganska direkt genomslag av ytterligare ränteökningar eller sänkningar. Det är uppenbart att många valt kort bindningstid i avvaktan på hur ränteläget utvecklas. De hoppas nu på att räntan får ligga still i november och att inflation och kronkurs utvecklas positivt så att sänkningar kommer tidigare än Riksbanken aviserat, säger Jonas Gustavsson.

Källa: Nabo

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster.

Foto: Sharon Hahn Darlin