Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kalmar – bästa kommun i omställningen till eldrivna fordon

Kalmar kommun vinner Laddguldet 2023 i kommunkategorin för sitt arbete med laddbara fordon. ”Med tydligt ansvarstagande och stark klimatkompass visar Kalmar hur en kommun både kan leda och underlätta omställningen till eldrivna fordon”, låter juryns motivering.

– Vårt mål är att nå klimatneutralitet till 2030 och är otroligt stolta över att få denna fina uppmärksamhet för våra satsningar på omställning. Särskilt stolt är jag över att vi i bred samverkan med olika aktörer skapar förutsättningar och får med oss många andra på tåget, säger Erik Ciardi (C), kommunalråd.

– Vill man åstadkomma förändring kan man inte fortsätta trampa på samma ställe utan behöver våga utmana, så som vi gjorde med användandet av allmän mark för laddstolpar. Det görs mycket bra inom klimatomställningen i kommunsverige och därför är det extra hedrande att bli uppmärksammade, inte minst av en sådan namnkunnig jury, säger Elvira Laneborg, hållbarhetsstrateg miljö och klimat.

Priset delas ut av 2030-sekretariatet och det var en enig jury, som består av branschföreträdare, som tillkännagav Kalmar som vinnare idag.

– Det handlar om att stå stadigt kring målsättningarna om en fossilbränslefri och klimatneutral kommun. Vi har bred politisk uppbackning och vi ser också att arbetet inom ett grönare Kalmar hänger ihop med målet om att vara en attraktiv kommun, säger Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden.

Kalmar kommuns miljöarbete de senaste åren
Kalmar kommun har långsiktiga miljö- och klimatmål genom fokusområdet Ett grönare Kalmar. 2006 togs beslutet att bli en fossilbränslefri kommun till år 2030. Några konkreta insatser som gjorts för att främja förnybara drivmedel däribland el, är bland annat samarbete med lokala bilhandlare, att kommunen erbjudit etablering av kommersiella laddstolpar på allmän platsmark och att vi tittar på möjligheter för andra transportslag än vägtrafik att elektrifieras. Kalmar Öland Airport är till exempel med i projekt om elflyg.

Juryns motivering:
Med tydligt ansvarstagande och stark klimatkompass visar Kalmar hur en kommun både kan leda och underlätta omställningen till eldrivna fordon. Med tydlig kommunikation och brett behovsfokus tillgängliggör Kalmar i egen regi, genom kommunägda bolag och i samarbete med privata aktörer laddning på strategiska platser. Krav sätter standarden – som att privata laddstolpar på kommunens mark måste vara öppna för allmänheten. Kalmars klimatmål såväl som interna omställning befäster kommunens högt ställda ambitioner.

Källa: Kalmar kommun

Foto: Bengt Oberger