Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Disputation: Kvinnors hälsa före och efter viktminskningsoperation

Den 1 december 2023 disputerade Rebecca Paul vid Linköpings universitet. Rebecca är specialistläkare på kirurgkliniken i Falun och forskare vid CKF. Avhandlingen handlar om kvinnor med obesitas och deras upplevda hälsa, före och efter viktminskningsoperation.

Avhandlingen utfördes för att studera kvinnor med obesitas före och efter kirurgiskt ingrepp i syfte att minska övervikt, en så kallad gastric bypass-operation. Fokus i avhandlingen är kvinnors hälsa, könshormoner och livskvalitet.

– Det finns många positiva effekter på kvinnors hälsa som en viktminskningsoperation kan ge, som tidigare inte har undersökts. Avhandlingen visar på aspekter på kvinnors hormonella och reproduktiva hälsa samt hur obesitas kan påverka livskvaliteten, säger Rebecca Paul.

En majoritet av patienterna är kvinnor

Kvinnor utgör cirka 80 procent av de patienter som söker sig till denna typ av kirurgi. Flera faktorer ligger bakom den ojämna könsfördelningen. Det handlar bland annat om synen på och acceptansen för överviktiga kvinnor, men även om fertilitet. Kvinnor med obesitas kan drabbas av ändrade könshormonnivåer, störningar i menstruationscykeln och svårigheter att bli gravid.

De fyra studier som utfördes handlade om:

  1. Könshormonsnivåer och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor som genomgått ingrepp som syftar till viktminskning.
  2. Kvinnors motivation att göra en viktminskningsoperation i syfte att förbättra sin fertilitet.
  3. Kvinnors upplevelser kopplade till förändrade könshormonsnivåer efter operation och viktnedgång.
  4. En djupgående granskning av kvalitativa studier som utforskat kvinnors erfarenheter av viktminskningsoperation.

Viktminskningsoperation bidrar till bättre hormonell balans

I studierna beskrev kvinnorna till exempel hur de före operationen haft menstruationsrubbningar och svårighet att bli gravida, men att operationen gjort att menstruationen blivit normal. Könshormonnivåerna har visat sig normaliseras vilket innebär en minskning av manlig fettfördelning och behåring och återställda menstruationscykler med förbättrad fertilitet. Man har även sett att den hormonrelaterade livskvaliteten förbättras efter operationen.

Bättre hälsa och mående

Avhandlingen ger en djupare förståelse av hälsa och mående hos kvinnor med obesitas och de upplevda förändringar och förbättringar som sker när de genomgår en operation som syftar till viktminskning. Kvinnorna värdesätter återställd hälsa och funktion och en upplevelse av kvinnlighet. Snabb viktnedgång kunde påverka kvinnors anpassning till livet som normalviktig och deras fertilitet.

Hälso- och sjukvårdspersonal informeras kring studiernas resultat om erfarenheter och förväntningar hos kvinnor med obesitas angående viktminskningskirurgi. Detta möjliggör ett patientcentrerat stöd inför beslut om operation och vid uppföljning efter genomförd operation för att främja ett fortsatt hälsosamt liv.

Fakta om Gastric bypass

Gastric bypass-operation med titthålsmetod (GBP), är en effektiv kirurgisk behandling mot obesitas. GBP utförs på flera kirurgkliniker i Sverige, däribland vid kirurgkliniken i Mora och i Falun.

Länk till avhandlingen:
Obesity and Effects of Bariatric Surgery – with a Certain Focus on Women’s Health (diva-portal.org)

Källa: Region Dalarna