Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Totalbefolkningen i Sverige minskade första kvartalet

Barnafödandet i Sverige ökade något i mars, visar ny statistik från SCB. Men sett till hela det första kvartalet minskade totalbefolkningen för första gången på hela 2000-talet. Samtidigt fick Sverige sin 20:e kommun med över 100 000 invånare.

I mars föddes knappt 8 800 barn i Sverige.

– Det föddes något fler barn än i mars förra året. Men den övergripande trenden pekar fortsatt nedåt. Antalet födda under hela det första kvartalet i år är det lägsta sedan 2003, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

En annan detalj som sticker ut i statistiken för årets första kvartal är totalbefolkningen: Den har minskat med närmare 2 900 personer sedan årsskiftet.

– Vår kvartalsstatistik sträcker sig tillbaka till år 2000. Det här är första gången vi ser en befolkningsminskning under första kvartalet, säger Lovisa Sköld.

Den främsta förklaringen är att det registrerades fler utvandringar än invandringar under perioden januari–mars. Men det kan delvis förklaras av ett administrativt arbete på Skatteverket.

Rensning i register

I fjol inledde Skatteverket ett arbete med att avregistrera folkbokförda personer som vid granskningar visat sig inte längre bo i Sverige. I folkbokföringen har dessa registrerats som utvandrade till okänt utvandringsland.

– I praktiken är antalet utvandringar under första kvartalet i år sannolikt lägre än det statistiken visar. Däremot kan vi med stor säkerhet se att antalet invandringar under januari–mars är det lägsta under ett första kvartal sedan 2005.

Olika trender

På kommunnivå råder av förklarliga skäl olika trender i befolkningsutvecklingen. I mars fick till exempel Sverige sin 20:e kommun med över 100 000 invånare: Haninge, söder om Stockholm.

– Haninge hade den sista mars 100 035 folkbokförda invånare. Kommunen har vuxit snabbt de senaste åren. Man passerade 80 000 invånare sommaren 2013, och 90 000 så sent som 2019.

Vid millennieskiftet hade Sverige elva kommuner med minst 100 000 invånare. Senaste kommun att passera 100 000 var Södertälje, under 2019.

Befolkningsförändringar under årets första kvartal

År Folkökning Födda Döda Födelseöverskott Invandringar Utvandringar Invandringsöverskott Justeringspost
2000 611 22 748 26 459 -3 711 12 583 8 498 4 085 237
2001 4 344 23 202 24 477 -1 275 13 803 8 362 5 441 178
2002 5 208 23 738 25 329 -1 591 14 351 7 645 6 706 93
2003 5 516 24 494 25 645 -1 151 15 129 8 619 6 510 157
2004 6 556 25 495 24 277 1 218 13 655 8 502 5 153 185
2005 3 529 25 027 25 624 -597 13 747 9 393 4 354 -228
2006 19 297 26 691 24 111 2 580 25 766 9 418 16 348 369
2007 13 801 26 651 24 991 1 660 22 890 10 832 12 058 83
2008 13 300 27 273 24 392 2 881 21 673 11 192 10 481 -62
2009 13 639 27 094 25 450 1 644 22 423 10 062 12 361 -366
2010 13 780 29 274 23 974 5 300 22 670 14 235 8 435 45
2011 12 484 27 515 24 095 3 420 22 124 13 079 9 045 19
2012 12 258 28 064 25 591 2 473 22 779 12 875 9 904 -119
2013 17 573 28 133 25 306 2 827 26 457 12 080 14 377 369
2014 22 007 27 960 23 220 4 740 28 692 11 698 16 994 273
2015 20 002 27 737 25 514 2 223 30 282 13 450 16 832 947
2016 24 361 29 272 24 849 4 423 30 511 11 039 19 472 466
2017 28 740 28 598 25 752 2 846 34 375 10 437 23 938 1 956
2018 22 444 28 177 26 825 1 352 32 663 11 426 21 237 -145
2019 24 917 28 252 23 912 4 340 31 106 11 154 19 952 625
2020 15 814 28 277 24 700 3 577 23 519 12 387 11 132 1 105
2021 10 511 28 127 25 836 2 291 20 197 12 155 8 042 178
2022 16 156 26 657 25 741 916 24 254 10 957 13 297 1 943
2023 11 711 24 934 25 236 -302 22 567 14 284 8 283 3 730
2024 -2 885 24 622 24 234 388 18 291 21 076 -2 785 -488

*I justeringsposten redovisas födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året men som inträffat före den 1 januari.

I statistikdatabasen finns bland annat statistik ned på kommunnivå om befolkningsförändringar per månad samt per kvartal:

Fakta: Om statistiken

Statistiken för 2024 baseras på de senaste uppgifterna från Skatteverkets folkbokföringsregister och innehåller förändringar till och med den 31 mars 2024.

Källa: SCB

Foto: Jorge Franganillo