Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan

Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Studien är gjord av Charlotte Öhman. Hon är doktorand i pedagogik och har, som del i sitt forskningsprojekt, publicerat en studie där vårdnadshavare har berättat om sina uppfattningar om delaktighet i förskolan och dess undervisning. 2018 skrevs det in i förskolans läroplan att det ska förekomma undervisning på förskolan och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i detta.

– Jag har alltid tyckt att vårdnadshavares delaktighet i förskolan är angeläget, något jag värnat om, men det är inte alltid lätt. Det finns forskning och studier som visar att vårdnadshavares delaktighet är viktigt, däremot har det inte gjorts så många undersökningar med vårdnadshavarna själva, säger Charlotte Öhman.

Syftet med studien var att undersöka vårdnadshavares uppfattningar av sin delaktighet i förskolan. Detta för att förstå hur förskolans relationer till vårdnadshavare har betydelse för barns förutsättningar till lärande och utveckling.

Det visade sig att vårdnadshavare har olika uppfattningar om vad delaktighet egentligen innebär.

– Jag hade ingen klar idé innan om hur vårdnadshavarna skulle svara. Det jag blev lite förvånad över var att många vårdnadshavare vill ha en personlig relation till förskolan men det beror på deras förutsättningar. Man vill vara delaktig, men inte nödvändigtvis fatta beslut. Vårdnadshavarna har stor tilltro till förskolan, säger Charlotte Öhman.

Vårdnadshavarna beskriver att de vill vara delaktiga men nöjer sig med att bli informerade och de tycker att det är frivilligt att delta i beslutsfattandet kring undervisningen.

Källa: Jönköping University (JU)

Foto: Jönköping University (JU)