Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Målning i Nationalmuseums samlingar nyligen attribuerad till kände konstnären Carel Fabritius

Ny forskning vid Nationalmuseums har visat att en målning i samlingarna, vars upphovsperson tidigare varit okänd, nu kan tillskrivas Carel Fabritius, en av Rembrandts elever. En konstvetenskaplig stilanalys tillsammans med tekniska undersökningar av måleriteknik och material har kunnat underbygga både tillskrivning och datering av verket. Målningen, som förställer en ung man sittande vid ett bord med böcker, genomgår för närvarande konservering och kommer att visas på museet i höst.

Carel Fabritius var elev till Rembrandt och betraktas som en av tidens absolut främsta konstnärer. Det finns endast ett fåtal av hans verk bevarade. För många är namnet bekant, från författaren Donna Tartts bok Steglitsan (The Goldfinch) från 2013, där en målning av just Fabritius spelar en avgörande roll.

Nationalmuseum förvärvade 2012 ett genreverk av en okänd konstnär i Rembrandts krets, Porträtt av studerande yngling (”Studenten”), utförd i olja på duk. Målningens proveniens var belagd och den har funnits i betydande svenska konstsamlingar sedan mitten av 1700-talet. Verkets tematik och stilistiska karaktär visade på samhörighet med flera samtida konstverk med ensamma figurer i hemmiljö men kunde inte tillskrivas någon specifik konstnär. Målningens motiv och ikonografi beskrevs ingående i en artikel av intendent Carina Fryklund i Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm 2012, i samband med att den förvärvades.

Nu har samma konstvetare kunnat attribuera målningen till den holländske 1600-talskonstnären Carel Fabritius (1622–1654). Bakom resultatet ligger ny forskning som stilanalys och tekniska undersökningar av material och utförande, gjord tillsammans med målerikonservator Lena Dahlén, också vid Nationalmuseum. Målningen har även daterats till första hälften av 1640-talet.

– Målningens höga konstnärliga kvalitet och närvarokänsla gjorde ett starkt intryck när vi först såg den hos en auktionsfirma i Stockholm 2012, säger Carina Fryklund.

– Men det var inte förrän ungefär ett år sedan som Carel Fabritius, Rembrandts mest begåvade elev, kom på tal som möjlig upphovsman. Det var inte min första idé, särskilt med tanke på hur exceptionellt få verk som har kunnat knytas till konstnären.

När nyheten publicerades i den senaste utgåvan av Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm i maj, dröjde det inte länge förrän holländsk media hörde av sig, för att återrapportera om nyupptäckten kring en av landets stora konstnärer. Samtidigt pågår fler undersökningar av verket i museets konserveringsateljé:

– Målet är att undersökningarna även ska bidra till en bättre förståelse för den måleriteknik som konstnären har använt sig av samt att definiera de skador som tidigare konserveringsåtgärder har medfört. Tolkning av undersökningarna kommer att ligga till grund för val av konserveringsmetod, säger målerikonservator Lena Dahlén.

Målsättningen är att kunna visa Fabritius Porträtt av studerande yngling i museet i höst, tillsammans med verk av Rembrandt och andra 1600-tals konstnärer ur Nationalmuseums rika samlingar från perioden.

Forskningsprojektet har möjliggjorts tack vare stöd från Nationalmuseums donatorgrupp. Förvärvet genomfördes med medel från Wirosfonden.

Källa: Nationalmuseum

Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum