Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Jobb i byggbranschen drabbas av nedgång i ekonomin

Byggbranschen har drabbats rejält av nedgången i ekonomin. Antalet sysselsatta i branschen minskade med nära 4 procent från mars i fjol till mars i år. Minskningen av antalet anställda är störst i Skåne.

Byggbranschen sysselsätter totalt 354 000 personer, det motsvarar 7 procent av alla sysselsatta i ekonomin. I det senaste numret av SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv analyseras konjunkturläget i branschen.

– De senaste åren har byggbranschen drabbats extra hårt av stigande kostnader till följd av materialbrist och höga räntor. Framför allt är det bostadssidan som drabbats, säger Fredrik W Andersson, nationalekonom på SCB.

Antalet sysselsatta i byggbranschen per län, förändring i procent, mars 2023 – mars 2024

Län

Sysselsättningstillväxt

Stockholm

-4,09

Uppsala

-1,95

Södermanland

-3,44

Östergötland

-4,22

Jönköping

-3,24

Kronoberg

-5,89

Kalmar

-4,27

Gotland

-1,95

Blekinge

-1,15

Skåne

-6,72

Halland

-2,28

Västra Götaland

-3,79

Värmland

-4,98

Örebro

-3,25

Västmanland

-3,46

Dalarna

-1,09

Gävleborg

-2,90

Västernorrland

-4,99

Jämtland

-4,85

Västerbotten

-3,95

Norrbotten

3,94

Det fanns tecken på inbromsning i byggbranschen redan för ett par år sedan. Under hösten 2022 började till exempel antalet nya beviljade bygglov att minska. Efter det har antalet bygglov fortsatt att sjunka.

– Bottennivån av investeringar i bostäder, övriga byggnader och anläggningar är i paritet med nedgången under finanskrisen 2009. Då minskade bostadsinvesteringarna under åtta kvartal i sträck innan de började öka. Nu har bostadsinvesteringarna minskat sju kvartal i rad, säger Fredrik W Andersson.

Fakta: Om byggbranschen

Byggbranschen är den bransch som är mest mansdominerad i ekonomin. Endast 11 procent av de anställda inom byggbranschen är kvinnor. Motsvarande andel för den bransch som har högst andel kvinnor är vård och omsorg som har 77 procent kvinnor.
Medianinkomsten för anställda i byggbranschen i mars 2024 är 37 050 kr. En närliggande bransch är tillverkning, där är motsvarande medianinkomst är 37 850 kr. För den privata sektorn som helhet är medianinkomsten 34 500 kronor.

Läs mer om läget i byggbranschen i fördjupningsartikeln från Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 6:

Sysselsättningen minskar mest i byggbranschen

Försäkra dig om att inte missa några nyheter från SCB genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det skickas varje torsdag med länkar till våra senaste pressmeddelanden och artiklar, samt med information om våra event och kommande veckas statistikpubliceringar.
Prenumerera på SCB:s nyhetsbrev

Källa: SCB