Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Göteborg och Trosa beräknas växa mest i landet

Trosa, Kungälv och Knivsta är kommunerna som beräknas växa mest procentuellt de närmaste fem åren, visar SCB:s nya regionala befolkningsframskrivningar. I absoluta tal beräknas Göteborg, Uppsala och Malmö växa mest.

År 2029 beräknas Trosa ha vuxit med drygt 1 400 invånare jämfört med det officiella invånarantalet år 2023. Kungälvs befolkning väntas samtidigt ha ökat med drygt 3 800 personer och Knivstas med drygt 1 400 personer.

I förhållande till nuvarande befolkningsstorlekar är det de största ökningarna av landets samtliga kommuner.

– Trosas befolkning beräknas växa med 9,6 procent till och med år 2029, Kungälvs med 7,7 procent och Knivstas med 7,0 procent, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Hon fortsätter:

– Räknat i absoluta tal beräknas Göteborg växa mest, med knappt 16 200 personer, tätt följt av Uppsala med närmare 15 300 personer och Malmö med nästan 12 200 personer.

Källa:SCB