Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Musik, idrott och bilar drar folk i Sommarsverige

Musik- och dansfestivaler, marknader, veteranbilar, tävlingslopp eller bara härliga sandstränder. Svensk sommar erbjuder massor av olika upplevelser, och att de drar folk märks i hur vi rör oss mellan våra kommuner. Vissa platser mångdubblar sin befolkning under sommaren, andra minskar den i stället rejält.

Under sommarmånaderna förändras befolkningen i landets kommuner. Dels reser vi utomlands under semestern, dels ökar resandet inom Sverige, vilket ändrar fördelningen av befolkningen i olika delar av landet. Vissa kommuner minskar sin befolkning rejält sommartid, andra ökar den högst temporärt eller under större delen av sommaren.

Med stöd av rörelsedata från mobilnätet har SCB kunnat studera vilka av landets kommuner som växer mest under sommaren och när.

Storstäder minskar, andra ökar sin befolkning

Generellt kan sägas att det är främst storstadsområdena som minskar sin befolkning under sommaren, medan de kommuner som ökar sin befolkning återfinns såväl längs kusterna som i Sveriges inland.

– I ungefär en fjärdedel, 68 av landets 290 kommuner, toppar befolkningen under sommaren. För övriga kommuner finns de högsta topparna vid andra tidpunkter under året, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Olika veckodagar populärast i olika kommuntyper

För fyra av tio kommuner är det en lördag under sommaren som är den vanligaste dagen för när kommunen har störst befolkning. För landsbygdskommuner är lördagen vanligast i över hälften av kommunerna.

– För kommuner som klassas som storstäder eller större stad är det främst under onsdagar som befolkningen är störst under sommaren. För storstadskommunerna handlar det både om högre koncentration av arbetsplatser som ökar befolkningen på vardagarna, och det omvända för helgerna då fler lämnar, säger Stefan Svanström, GIS-expert på SCB.

Varierande mönster för sommartopparna

Hur mönstret för sommartopparna ser ut varierar mellan kommunerna. Vissa kommuner har större folkmängd än vanligt under stora delar av sommaren, medan det för andra kommuner finns en eller flera tydliga toppar.

– Borgholm, Sotenäs, Tanum, Gotland och Simrishamn är exempel på kommuner som har en större folkmängd under stora delar av sommaren. Särskilt Borgholm ökar sin befolkning betydligt under sommaren och antalet där är mer än fyra gånger större jämfört med medianen för året under andra halvan av juli, säger Karin Lundström.

Sölvesborg, Rättvik, Åsele, Leksand och Pajala är kommuner där folkmängden under stora delar av sommaren är nära medianen för året, men där folkmängden under någon eller några dagar är minst dubbelt så stor som vanligt. Här kan topparna kopplas till festivaler, marknader och liknande händelser.

Marknader över hela landet drar folk

Under fyra dagar runt den tredje helgen i juli mångdubblas befolkningen i Åsele kommun i Västerbotten län, när det är Åsele marknad. Den 15 juli 2023 var den relativa befolkningen i Åsele mer än sex gånger så stor jämfört med den årliga medianbefolkningen. Åsele marknad är en av Sveriges äldsta pågående marknader med traditioner från 1600-talet.

Ett stort antal marknader arrangeras runt om i landet årligen men några som utmärker sig som tydliga befolkningstoppar under sommaren är Kiviks marknad i Simrishamn, Skänninge marknad i Mjölby och Hörby marknad i Hörby kommun.

– Relativt befolkningen utmärker sig både Överkalix marknad och Nossebro marknad i Essunga kommun, men Pajala marknad är näst störst efter Åsele med över två och en halv gånger så stor befolkning som mest under en dag, säger Stefan Svanström.

Rock, dansband och veteranbilar mångdubblar befolkningen

I Sölvesborgs kommun i Blekinge län är det istället rockfestivalen Sweden Rock i början på juni som gör att befolkningen mångdubblas. Särskilt en av dagarna under festivalen 2023, den 10 juni, var kommunens befolkning mer än fyra gånger så stor mot vad den brukar.

Det finns flera andra kommuner där det är en musikfestival som bidrar till sommarens befolkningstopp. För exempelvis Malung-Sälen i Dalarna är det dansbandsveckan i mitten av juli som gör att befolkningen blir nära dubbelt så stor under några dagar.

– En av landets största bilträffar äger rum i Rättviks kommun i Dalarna under slutet på juli. Under lördagen på Classic Car Week är befolkningen tredubblad i Rättvik, vilket är det högsta under sommaren, säger Stefan Svanström.

För Leksand i Dalarna är det i stället midsommarfirandet som gör att befolkningen blir nästan 2,5 gånger större på midsommarafton.

En annan stark tradition äger rum i Karlsborgs kommun i Västra Götalands län varje år den 6 juni. Nationaldagsfirandet i kommunen bidrar till att befolkningen för en dag blir över 2,5 gånger sin vanliga storlek.

Idrottsevenemang ökar befolkningen

Flera olika idrottsevenemang bidrar till att kommunernas befolkning blir som störst under sommarmånaderna. Både Vansbrosimningen i Vansbro, Dalarnas län, tennisturneringen i Båstad, Skåne län och O-Ringen som ägde rum i Åre, Jämtlands län, 2023 bidrog till att kommunernas befolkning för en dag eller flera nästan fördubblades. I Vellinge kommun i Skåne län är befolkningen som allra störst under sommaren när Falsterbo Horse Show äger rum under en vecka i mitten på juli.

Med hjälp av Informationspanelen nedan kan man studera varje enskild kommuns befolkningstoppar under sommaren, vilka dagar som är vanligast och när på dygnet kommunerna har som mest folk.  Statistiken kan filtreras på län, kommungrupper eller rena jämförelser mellan kommuner där man också kan se hela sommarens befolkning.

Fakta om statistiken

I den här statistikframställningen har SCB hämtat in och använt sig av anonymiserade och aggregerade rörelsedata från mobilnätet. Den data från mobilnätet som använts är från Telia Crowd Insights och den har kalibrerats till SCB:s befolkningsstatistik. SCB har även tillfrågat andra mobiloperatörer, men dessa kontakter har av olika anledningar inte lett till regelbundna dataleveranser. Statistiken är justerad för eventuella skillnader mellan Telias abonnenter och abonnenter från andra operatörer. Rörelsedata i SCB:s användning är fortfarande under uppbyggnad, personer som avses i undersökningen är de som är folkbokförda i Sveriges olika kommuner och som är 6 år och äldre. Dessa data har tillsammans med befolkningsstatistiken använts som underlag till denna artikel. Trots justeringen kan data innehålla vissa osäkra delar, varför förändringarna presenteras i avrundade tal.

Kommunernas dagliga befolkningstoppar sommartid har satts i relation till medianvärdet, alltså hur stor befolkningen normalt är under året, för att se vilka som växer mest under sommaren. Medianen används här som ett mått på normalnivån. Under perioden 1 juni till och med den 31 augusti har timmen med störst befolkning per kommun och per dag tagits ut under 2023.

Maxbefolkningen har sedan jämförts med medianvärdet för befolkningen i respektive kommunen över året. Den relativa skillnaden mellan befolkningen i kommunen beskriver därmed hur mycket större eller mindre befolkningen är under maxtimmen på sommaren. För en kommun kan en sommartopp utgöra peaken för flera sammanhängande dagar medan de för andra kommuner är en kortare period som bara avser några timmar just den dagen.

I diagrammen visas kommuner som antingen minskar mycket eller ökar mycket under sommarmånaderna relativt till medianvärdet under året. Kommuner där maxbefolkningen är låg många dagar under sommaren är de sex kommuner som har flest sommardagar med en relativ skillnad mindre än 0,7. Antalet dagar är detsamma för Sollentuna, Täby och Uppsala kommuner. Kommuner där maxbefolkningen är hög många dagar under sommaren är de fem kommuner som har flest sommardagar med en relativ skillnad på 1,5 eller mer. Kommuner där maxbefolkningen är hög ett fåtal dagar är de kommuner där den relativa skillnaden är minst 2,0 under minst en dag under sommaren, och där kommunen inte tillhör någon av de kommuner som har en hög maxbefolkning många dagar under sommaren.

Källa: SCB

Foto: Frankie Fouganthin