Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

197 ärenden om sexuella övergrepp mot barn på nätet i internationell insats

Europol och det amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet, Homeland Security Investigations, har i en insats identifierat 197 personer som misstänks ha utnyttjat filippinska barn sexuellt via nätet. 20 av de misstänkta rör personer bosatta i Sverige.

Insatsen, som leddes av Europol och ägde rum i Haag, pågick mellan 24 och 28 juni. Den riktades mot köpare av sexuella övergrepp mot barn via nätet. Materialet bestod av tiotusentals chattar, bilder och filmade övergrepp mot barn under en tolvårsperiod.

– Vi lyckades identifiera stort antal gärningspersoner, men vi fick också material som kan leda till ytterligare utredningsuppslag säger Elin Nelly, analytiker vid Noas nationella it-brottscentrum, som deltog i insatsen.

Handeln innebär att köparna via nätet instruerar vuxna som befinner sig med barnen att utföra sexuella handlingar mot barnen, mot betalning. Övergreppen livesänds till köparen via webbkamera. I insatsen identifierades 12 000 unika kundkonton, det vill säga konton som kunder skapat på olika plattformar för att köpa livesända övergrepp mot barn. 100 säljarkonton identifierades också, konton som producenter eller distributörer använder för att ta emot betalningar.

20 av de misstänkta bosatta i Sverige

Övergreppen tros ha ägt rum i Filippinerna med filippinska barn. De yngsta barnen i övergreppsmaterialet var i treårsåldern.

20 av de misstänkta rör personer bosatta i Sverige. Brottsrubriceringarna är våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn. Flera av barnen var i tioårsåldern och det var vanligt att köparna specifikt frågade efter att få se sexuella övergrepp mot barn i denna ålder. Med hänsyn till utredningarnas tidiga skede kan Polismyndigheten i nuläget inte lämna ytterligare uppgifter om ärendena.

I insatsen deltog 32 representanter från polisen i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA och Österrike.

Livesända övergrepp mot barn via nätet är en gren av människohandel som ökar i Filippinerna. Det är inte ovanligt att personerna som köper övergrepp över nätet också reser till Filippinerna för att själva utföra övergrepp på barn som förekommer i livesändningar av denna typ.