Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Åtgärder mot kusterosion i Skåne har gett resultat

Under fem år har flera olika naturbaserade åtgärder mot kusterosion testats genom EU-projektet LIFE Coast Adapt. Testerna som utförts på 14 olika platser i sex kustkommuner i Skåne har nu utvärderats och visar på goda resultat.

Projektet avslutades förra året och slutrapporten “Så skyddar vi kustens värden” visar att naturbaserade åtgärder kan skydda kustlinjerna med hjälp av naturens egna lösningar. Exempel på naturbaserade åtgärder är etablering av sanddyner, tillförsel av sand för att få en bredare sandstrand, borttagning av invasiva växter och borttagning av stenblock och betongrör.

Genom att inventera kusten och mäta effekterna av de naturbaserade åtgärderna vid olika stormar, har projektet visat att vi får ett ökat antal av de växter och djur som vi vill ska finnas längs kusten samt att motståndskraften mot kusterosion ökar. Naturbaserade åtgärder är dessutom oftast både ekonomiskt och ekologiskt mer hållbara än att använda betong.

– LIFE Coast Adapt är den största naturbaserade kustanpassningen i Sverige som visar att arbetet med småskaliga naturbaserade åtgärder fungerar och är samhällsekonomiskt effektiva. Dessutom skyddas bakomliggande infrastruktur, vilket är viktigt, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Resultatet av testerna är en praktisk, användbar kunskapsbank med rapporter, vägledningar och andra relevanta underlag för att prioritera, planera, anlägga och sköta naturbaserade åtgärder i kustzonen. Ur ett internationellt perspektiv är projektet unikt dels genom samarbetet mellan så många olika aktörer, dels genom kombinationen av olika åtgärder där naturen ges större utrymme och främjar kustskyddet.

– Genom hela projektet har det täta samarbetet mellan alla projektpartners varit en viktig framgångsfaktor för att utföra detta stora projekt, samt att vi lyckats lösa de flesta av våra utmaningar genom att vara lyhörda och flexibla. Samverkan i mellankommunala frågor kommer att ha stor betydelse för att våga ta större kliv framåt i klimatanpassningsfrågor, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne.

LIFE Coast Adapt
LIFE Coast Adapt har pågått under åren 2018–2023 och drivits av Region Skåne i samverkan med Helsingborgs stad, Lomma kommun, Ystad kommun, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner. Projektet finansierades av EU LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten med en budget på 45 MSEK.

Källa: Region Skåne

Foto: Mona Skoog, Ystad kommun