Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Myndigheten vill ha lättnader i polisens brottsdatalag

Förändringar behöver göras i polisens brottsdatalag för att stärka polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisen hemställer nu hos regeringen om ändring i bestämmelserna.

Det handlar om polisens behandling av personuppgifter på det brottsbekämpande området. Polisen anser att regleringen i polisens brottsdatalag inte är anpassad efter dagens behov. Det begränsar polisens förmåga att utföra sitt brottsbekämpande uppdrag på ett effektivt sätt.

Angeläget för att klara upp fler brott

Bestämmelserna behöver därför ändras och polisen föreslår i denna hemställan att man gör en justering av definitionen av gemensamt tillgängliga uppgifter, att man ändrar när personuppgifter ska få göras gemensamt tillgängliga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och att man gör vissa lättnader i regleringen av de upplysningskrav som gäller för uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

– Det är viktigt att vara försiktig när vi ändrar bestämmelser som rör personuppgifter, men här känner vi att det är väldigt angeläget för att vi ska kunna klara upp fler brott, säger rikspolischefen Petra Lundh.

Begränsat intrång

Genom förändringarna kan flera hinder i tillämpningen undanröjas och Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet stärkas. De önskade förändringarna motsvarar delvis vad som redan gäller för personuppgiftsbehandling i Säkerhetspolisens verksamhet. Förslagen medför endast begränsade intrång i den personliga integriteten.

Polismyndigheten arbetar också med att få till en översyn av hela polisens brottsdatalag, vilket sker i ett annat spår. Det är nu fråga om att få till författningsändringar som kan träda i kraft så snart som möjligt och de föreslås börja gälla den 1 april 2025.