Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skatteverkets senaste ställningstagande om det gröna avdraget visar att byråkratin främjar innovationen

Skatteverket har den 4 juli 2024 publicerat ett nytt ställningstagande gällande skattereduktion för installation av batterier. Nu ger batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el rätt till skattereduktion, vilket breddar användningen av batteriet. Europas ledande energiplattform 1KOMMA5° välkomnar beslutet angående skattelättnader och incitament för investeringar i grön teknik och menar att det är ett viktigt steg framåt som stärker förtroendet för teknologiska innovationer, som exempelvis Heartbeat.

Tidigare nekades skattereduktion om batteriet användes för stödtjänster och/eller elprisarbitrage, men nu konstaterar Skatteverket att så länge batteriet främst används för att lagra egenproducerad el och öka andelen förnybar energi i fastigheten, så uppfylls kraven för skattereduktion.

Det nya ställningstagandet är ett viktigt steg framåt som stärker förtroendet för teknologiska lösningar som exempelvis 1KOMMA5°s Heartbeat, en AI-plattform som använder smart teknik för att förenkla och accelerera gröna initiativ för privatpersoner i hela ledet.

Gunnar Jönsson, vd för 1KOMMA5°, uttrycker sitt stöd för Skatteverkets nya ställningstagande: ”Vi välkomnar Skatteverkets nya beslut om grönt avdrag för batterier. Detta visar att byråkratin nu aktivt stöttar och främjar hållbar innovation och svenska företagares engagemang att driva elektrifiering och den gröna omställningen framåt.”

“Trots dessa framsteg har fortfarande brister på kompetens om framtidens energilösningar blivit tydliga under processens gång. Som ledande aktör i branschen vill vi fortsätta utbilda, tillgängliggöra och stärka kompetensen och bana väg för en hållbar framtid”, fortsätter Gunnar Jönsson.

Samtidigt innebär ställningstagandet i sin tur att hushåll som bidrar till ett stabilare elnät och lagrar egenproducerad el behåller ekonomiska fördelar. Nu uppmuntras fler hushåll att investera i grön teknik och därmed bidra till Sveriges mål om ökad andel förnybar energi och ett mer stabilt elnät.

Marianne Andera, Head of Energy Management på 1KOMMA5°, betonar: ”Det är avgörande att offentliga stöd och långsiktiga mål om CO2-neutralitet fokuserar på självförsörjande och hållbara lösningar. Vi arbetar för att nyttjandet av batterier ska breddas och öka egenanvändningen av solel i hushållen. Vår AI-plattform ser till helheten i energihanteringen i hemmet, och med förbättrad batteriteknik kan vi nu enklare integrera hela energispektrat. Genom att optimera utbud av förnybar energi med efterfrågan och andas tillsammans med elnätet förbättrar vi både den generella energibalansen och även ekonomi hos den enskilda fastighetsägaren. Det ger oss bättre förutsättningar för en hållbar energimarknad utan att göra avkall på levnadsmönster och viljan att leva förnybart”.

Källa: 1KOMMA5° Sverige

Foto: 1KOMMA5° Sverige