Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kärnkraften är nödvändig för ett stabilt elsystem

”Kärnkraften sänker prisvolatiliteten”
(Volatilitet = Svängningar)

Det är märkligt att inte kärnkraftens förmåga att minska prisvolatiliteten har lyfts fram på ett tydligare sätt, skriver professor Magnus Söderberg, Griffith University. En av utmaningarna med expansionen av vind- och solkraft är att de tenderar att öka prisvolatiliteten vilket påverkar industriinvesteringar negativt, menar han.

Debatten om vilka teknologier vi i framtiden ska använda för att producera el har pågått länge. Med tanke på det är det märkligt att inte prisvolatilitetens skador har analyserats mer. Det är också märkligt att inte kärnkraftens förmåga att minska prisvolatiliteten har lyfts fram på ett tydligare sätt.

De som förespråkar användandet av kärnkraft gör det utifrån olika principer, t.ex. att det hjälper till att bromsa klimatförändringarna (mindre växthusgaser), att den genomsnittliga kostnaden för att producera en kWh är relativt låg och att det bidrar till ett tekniskt mer stabilt system.

I alla marknader där säljare och köpare handlar med varandra är det ofta två prisaspekter som spelar roll för köparna: prisnivån (det genomsnittliga priset under en viss period) och prisvolatiliteten (hur stora och frekventa svängningarna är runt det genomsnittliga priset). När prisvolatiliteten på elmarknaden ökar får företag som använder el i sina produktions-processer det svårare att hitta investeringar som garanterar ett positivt netto-nu-värde. När denna volatilitet ökar flyttar kapitalet istället till andra branscher och länder där de ekonomiska villkoren är mer gynnsamma.

Vad kan då kärnkraften göra åt detta? Eftersom kärnkraft kan generera el oavsett väder är en av dess fördelar att den kan minska prisvolatiliteten.

Källa: Klimatnätverket Klimatsans