Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nytt tillståndsregister för explosiva varor

Den 8 juli tas ett nytt nationellt tillståndsregister för explosiva varor (NATEV) i bruk. Syftet är att registret ska försvåra tillgången till sprängmedel för illegal användning. Registret gör det möjligt att kontrollera vem eller vilka som har tillstånd gällande explosiva varor i Sverige och om det är giltigt.

Fördelarna med registret är att kommuner och tillståndsgivare kommer kunna se information om vilka tillstånd som utfärdats i andra kommuner.
– I och med registret kommer det bli enklare att kontrollera att ett tillstånd är giltigt exempelvis i samband med försäljning eller vid olika myndighetskontroller, säger Suzanne Noreklint, enhetschef på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

NATEV möjliggör också en förenklad samverkan mellan kommuner och myndigheter. Registret kan komma att bli ett viktigt verktyg för Polismyndigheten i arbetet med att motverka organiserad brottslighet.

Registret tas i bruk i två steg

Den 8 juli öppnas registret upp för kommuner, räddningstjänstförbund och MSB. Därefter kommer vi tillsammans fylla registret med information. I samband med detta träder ett antal nödvändiga lagändringar samt nya föreskrifter i kraft. Den 8 oktober beräknas all information finnas tillgänglig i NATEV. Då bedöms registret kunna vara i drift för bland annat Polismyndigheten och enskilda handlare.

Vem ska ha behörighet till registret?

NATEV är till för kommuner, myndigheter och handlare av explosiva varor. Det är personer som i sin yrkesroll har ett behov av att snabbt kunna få fram uppgifter gällande tillstånd för explosiva varor som kommer ges behörighet till registret. I NATEV finns information från redan beslutade tillstånd avseende explosiva varor. Allt talar för att föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande (PBI) också ska läggas upp i registret, men hur detta ska gå till är fortfarande inte klart. Registret är en del av regeringens regleringsbrev för MSB 2023 där myndigheten ges i uppdrag att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Uppdraget ska redovisas under 2025.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Foto: MSB, Johan Eklund