Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Deltagande i organiserad civil olydnad avslöjar en totalitär, fascistisk grundsyn

DE LIMMADE FAST SIG PÅ E4:AN SÅ ATT HUNDRATALS BILAR STOPPADES
+ – + – + – +

Från Leksand undrar Tege Tornvall i kylan mellan skurarna:

Bättre människor ?
I svensk politik och samhällsdebatt tycks många mena sig stå för goda uppsåt och åsikter. Så goda att de tar sig friheter utöver gällande lagar och konventioner för att få gehör och driva igenom sina önskemål.

De klistrar fast sig på vägar, blockerar sjukhus och offentliga byggnader, sprutar färg på konstverk, hindrar folk från att komma till tals och annat, som väcker protester och vållar människor olägenheter.

Med risk att hudflängas vågar jag påstå att detta är vanligast bland personer med gröna eller röda sympatier. Ser de sig som ”bättre människor” med rätt att ta sig friheter på andras bekostnad?

Påtagliga exempel är organisationerna ”Fridays for Future” och ”Extinction Rebellion” med uttalade mål att genom ”civil olydnad” väcka uppmärksamhet för sin egen uppfattning.

Deras synsätt och mål är ofta omstridda och kan ge intryck av ett etiskt högmod, som inte anstår den som vill framstå som just en god människa.

Önskvärt vore därför att media inte kritiklöst framhåller dem som goda exempel utan granskar och skildrar konkreta följder för andra av deras uppsåt och aktioner.

TEGE TORNVALL
Leksand

+ – + – + – +

FASCISTISK GRUNDSYN
De som tolkar ”civil olydnad” så att de har rätt att ”djävlas” med sina medmänniskor, laglydiga medborgare, kan inte kalla sig ”demokrater”. I en demokrati accepterar man ”lag och ordning” med yttrandefrihet för alla att argumentera för ändringar i gällande ordning. Och ändringar kräver accept av valda representanter för ”folket”.

De som sätter sig över demokratin avslöjar en totalitär, fascistisk grundsyn.

LÖJLIGT SMÅ BÖTER OCH SKADESTÅND
Hittills har rättsligt ansvar för uppkomna skador endast krävts av enstaka individer, där deras personliga ekonomi satt snäva gränser för utdömda böter och skadestånd. Detta är stötande då deras organisationer ofta ståtar med tillgångar i mångmiljonklassen. Lagen måste ändras så att böter och skadestånd betalas av de organisationer som propagerat för de lagvidriga aktionerna.

Den som limmar fast sig på ett flygplan orsakar kostnader för flera hundratusen kronor: Ett flygplan måste tas ur drift en hel dag. Ett hundratal passagerare får sin dag förstörd, vilket för många betyder missade möten och en extra hotellnatt.

Sådant skall givetvis den organisation som initierat aktionen stå för.

+ – + – + – +
Källa: Klimatnätverket Klimatsans