Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vårdföretagarna: Vårdvalen en framgång

Foto: Wikimedia

239 nya vårdcentraler har startats sedan vårdvalet infördes och 670,000 personer har valt en privat vårdgivare. Strax innan valet kan vi summera regeringens ambition att införa vårdval i alla Sveriges landsting.

– Inte mindre än 239 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Räknar vi även in de tidigare etablerade privata vårdcentralerna så har över en miljon patienter listat sig på privata vårdcentralerna. Det är med andra ord många som aktivt har utnyttjat möjligheten att välja sig en ny läkare eller sjuksköterska, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

– Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten av vårdvalet. Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård, menar Hans Dahlgren.

Det finns fortfarande det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten.

– För att reformen ska lyckas krävs att landstingen norr om dalälven ser över sina vårdval om de vill att privata vårdgivare ska kunna etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet i hela landet, hävdar Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Nedan listas de landsting med flest nya vårdcentreler. I flera landsting går utvecklingen dock långsammare. Inga nya vårdcentraler har öppnats i Jämtland, Örebro eller i Kalmar län. Västerbotten har fått en ny inrättning och Västernorrland och Norrbotten har fått två nya vårdcentraler vardera.

Landsting /     Nya vårdcentraler /    Listade invånare
1. Stockholm            66                         138 095
2. Västra Götaland     47                         150 360
3. Skåne                  42                           86 597
4. Halland                 23                         116 148
5. Jönköping             16                           43 456
6. Värmland               8                            39 215
7. Gävleborg              7                            10 335
8. Kronoberg             6                            21 740
9. Dalarna                 6                            10 370
10. Södermanland      4                            22 913

Källa: Vårdföretagarna