Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Höjda studiemedel och bättre kvalitet i utbildning för studenter

Den högre utbildningen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Allt fler ungdomar vill läsa på universitet eller högskola. En högskoleutbildning ökar möjligheterna att få ett jobb. Därför är det en viktig framtidsfråga för vårt samhälle och för många unga människor att investera mer pengar för deras utbildning. Det gör vi rödgröna i den kommande regeringsplattformen i stället för stora skattesänkningar.

– Nu är det studenternas tur. Det är dags att höja studiemedlen och förbättra kvaliteten på deras utbildning och öka kontakterna med arbetslivet. Många studenter har kärv ekonomi och behöver ett tillskott för att klara sina utgifter. Bristen på studentbostäder är akut och därför föreslår vi ett investeringsstöd och sänkt skatt på studentrum.

Sammanlagt innebär dessa förslag och reformambitioner satsningar på studenter om 6,6 miljarder kronor under perioden 2011 – 2014.

Bättre studiemedel

  • Vi vill höja studiebidraget med 400 kronor och studielånet med 200 kronor per månad.
  • Vi vill höja tilläggsbidraget för studenter som har barn med 130 kronor för den som har ett barn och 210 kronor för den som har två.

Förslag om studiemedel och tilläggsbidrag är reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter.

Bättre kvalitet i utbildningen, fler utbildningsplatser samt fler och billigare studentbostäder

  • 6 000 fler platser i högskolan och yrkeshögskolan från 2011.
  • 200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner från 2012 på fler lärarledda timmar.
  • 40 miljoner kronor från 2011 på mer praktik i högskoleutbildningarna.
  • Sänkt skatt för studentbostäder och investeringsstöd för hyresrätter inklusive studentbostäder.
  • Studie- och yrkesvägledningen ska byggas ut och förbättras i gymnasieskolan och högskolan. Vi avsätter 100 miljoner kronor 2011 och 200 miljoner kronor 2012. Vi vill skapa fler vägar till studier genom att ändra antagningsreglerna till högskolan. Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas och möjligheter att läsa in ämnen på komvux finnas. Alla elever ska därför få sådan grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för sin gymnasieexamen.

Dessa förslag finansieras fullt ut.

Källa: Socialdemokraterna.