Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vill förbjuda åldersdiskriminering

Foto: Wikimedia

Det ska bli lika olagligt att diskriminera någon på grund av ålder som andra diskrimineringsgrunder, föreslår en statlig utredning.

Lika väl som det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska det också vara förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder. Det föreslår regeringens särskilda utredare Petra Lundh.

I den nuvarande diskrimineringslagen finns inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslår utredningen att förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Utredningen har gjort en kartläggning av befintliga åldergränser. Kartläggningen visar att många åldersgränser är berättigade. För att inte dessa inte ska hindras av förbudet föreslår utredningen ett generellt undantag för befogad särbehandling på grund av ålder.

Enligt utredningen kommer ett förbud att ha betydelse för enskilda personer som i dag riskerar att utsättas för åldersdiskriminering. Den nuvarande lagstiftningen förbjuder åldersdiskriminering endast när det gäller arbetsliv och utbildning.

Källa: ST