Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya majoriteter över blocken i åtta viktiga miljöfrågor

Foto: Wikimedia

Det finns nya blocköverskridande majoriteter i åtta viktiga miljöfrågor. Det visar Naturskyddsföreningen enkät till riksdagspartierna. Svaren på de 17 valfrågorna visar en större överensstämmelse mellan KD och MP samt FP och V, än totalt inom respektive block.
– Vi är glada att det finns ett stöd över blocken i så många av våra förslag. Miljöfrågan är varken höger eller vänster, det finns partier med höga ambitioner i båda blocken, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Splittringen är stor inom båda blocken. De rödgröna uppvisar enighet i sex av 17 förslag. Bara i tre frågor råder enighet mellan allianspartierna. Det gäller t ex miljöskatteväxling. Samtliga allianspartier säger ja till att höja skatten på utsläpp och istället sänka skatten på arbete. Miljöpartiet säger också ja till detta, men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger nej.

– Det är nödvändigt att ytterligare höja koldioxidskatten om vi ska klara klimatkrisen, men då är det viktigt att samtidigt sänka skatten på arbete för att gynna en klimatsmart konsumtion. Även om de rödgröna är eniga om en viktig höjning av koldioxidskatten så borde de skatteväxla och skapa dubbla vinster för samhället, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I åtta frågor finns en riksdagsmajoritet om man utgår från dagens mandatfördelning. Det gäller exempelvis skärpning av miljöbalken, ökad miljöskatteväxling, sanktionsavgifter för skogsnäringens brott mot naturvårdskraven i skogsvårdslagen, samt nationella begränsningar av flera allvarliga miljögifter som barn utsätts för.

Bland allianspartierna instämmer Kristdemokraterna i flest av Naturskyddsföreningens förslag. Partiet säger ja till tolv förslag medan Folkpartiet säger ja till tio och Centern till åtta.

Bland de rödgröna säger Miljöpartiet ja till samtliga förslag och Vänsterpartiet till 15.

I ett förslag är alla partier eniga. Det gäller frågan om att kriminalisera förberedelse och försök till grovt jaktbrott. Bakgrunden till förslaget är bland annat att den illegala jakten på varg hotar vargstammen, som nu dessutom tycks öka.

– Det är slående att partierna inom de båda blockens svarar olika i de flesta frågor. Vilket block som än vinner valet, kommer resultatet i miljöpolitiken att bero på dels vilka överenskommelser som görs inför valet, dels hur starka de mest miljöambitiösa partierna inom blocken blir, säger Mikael Karlsson. Flera partier vill ökat tempot i miljöarbetet. Miljöpolitiken är i grunden inte blockbunden utan en fråga för de partier med en framsynt politik som värnar värden som är viktiga betydligt längre in i framtiden än en mandatperiod..

Förslag med riksdagsmajoritet inför valet 2010

Att skärpa miljöbalken genom att ge åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsnormer rättsverkan mot enskilda
Att öka miljöskatteväxlingen under nästa mandatperiod
Att komplettera nationalräkenskaperna med att redovisa förändringar av naturkapitalet
Att lagstifta om sanktionsavgifter för dem som inte uppfyller skogsvårdslagens krav på naturvårdshänsyn
Att ytterligare kriminalisera den illegala rovdjursjakten
Att skapa en marknad för energieffektivisering genom s.k. vita certifikat
Att införa nationella begränsningar av miljögifter som barn kommer i kontakt med: bisfenol A, bly, DEHP, dekaBDE, nonylfenoletoxilat och PFOA
Att öka takten i arbetet med havsskydd så att 10 procent av landets marina områden skyddas till 2014

Källa: Naturskyddsföreningen