Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Viktigt att tänka på inför vapenansökan

Foto: Wikimedia

Behöver du vapenlicens inför höstens jakt? Tänk då på att handläggningstiden för vapenlicenser är cirka 3 veckor – förutsatt att ansökan är komplett.

Alla vapenärenden som kommer in till Polismyndigheten i Jönköpings län hanteras av tillståndsenheten.
– Vi vill uppmana dem som behöver vapentillstånd att fylla i ansökan komplett från början. Vapenhandläggarna får dessvärre ofta in ansökningar som är ofullständigt ifyllda. Det betyder förstås att hanteringen tar ännu längre tid, säger Kjell Johansson som är chef för tillståndsenheten.
– Tillståndsenheten får in flest ansökningar inför främst bock- och älgjakten, det vill säga under perioden augusti-oktober, därför är det bra att tänka på att vara ute i god tid med sin ansökan.

Vikten av säkerhetsrutiner

Hur går proceduren till kring en vapenlicensansökan?
– Ett vapentillstånd föregås av en rad kontrollåtgärder. Vapenhandläggarna har till uppgift att bland annat kontrollera att den sökande är laglydig och att vapnet kommer att kunna förvaras på ett säkert sätt. Vapnet ska vara lämpat för ändamålet som tillståndet avser och den sökande måste uppfylla de krav som ställs.
– Vapenhandläggarna har ett stort ansvar för att alla vapenlicenser hanteras på ett korrekt sätt. Allt vi gör måste ha stöd i lag eller annan författning. Att ett vapen kommer fel person i händerna kan, som alla förstår, få förödande konsekvenser, säger Kjell Johansson.

Avgiftsfinansierad verksamhet

– Vapenärenden finansieras genom avgifter. Det betyder att du måste betala en avgift för din ansökan om vapen. En ansökan behandlas först när avgiften är betald och om det blir ett avslag så får den sökande inte avgiften åter, säger Kjell Johansson.

En vapenansökan ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • Namn, personnummer och adressuppgift
  • Vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber. Är vapnet känt ska patronantal, laddsystem och piplängd finnas med
  • Vapnets ändamål
  • Överlåtarens tillståndsbevis om beviset finns i behåll (gäller inte om överlåtaren är vapenhandlare)
  • Nuvarande antal vapen
  • Fabrikat och typbeteckning på vapenskåp
  • Kopia av kvitto, leveransfaktura eller dylikt på godkänt vapenskåp (gäller vid första ansökningstillfället)
  • Övriga handlingar beroende på ändamålet med vapentillståndetatt ta bort om man inte behöver den.
Källa: Polisen