Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Under våren 2010 går Stockholm stad över till den nya typen av parkeringsanmärkning

Foto: Wikimedia

 

 

Transportstyrelsen slopade från och med 1 januari 2010 kravet på att ett inbetalningskort ska bifogas parkeringsanmärkningar.

Under våren 2010 går Stockholm stad över till den nya typen av parkeringsanmärkning när det gäller de som skrivs ut med hjälp av handdator. Uppgifter om hur betalning ska ske samt hur man överklagar kommer att vara tryckt på den pappersremsa som även idag skrivs ut från handdatorn.

Om en parkeringsanmärkning skulle försvinna sänder Transportstyrelsen, som tidigare, en påminnelse med inbetalningskort till fordonsägaren.

Enbart i Stockholms stad sparas 2,5 ton plast och 1,6 ton papper per år i och med övergången till den nya parkeringsanmärkningen.

Källa: Stockholm.se