Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

SJ satsar kraftfullt på bättre tågkvalitet och service

Foto: Wikimedia

En stor satsning pågår inom en rad områden för att förbättra service, komfort, punktlighet och information för SJs resenärer, både i normala och störda trafiksituationer. X 2000-tågen genomgår en omfattande renovering som är klar till årsskiftet. Tågen vintersäkras också i ett särskilt program med bland annat nya noskoner, hjul och strömavtagare. – Dessutom förstärker vi vår trafikledning med en särskild kundgrupp, vi förbättrar trafik- och kundinformationen och vår frontlinjepersonal får utökade mandat att agera i störda lägen, säger Jan Forsberg vd för SJ.

– Vi fortsätter att investera i underhåll och komfort. Från 2011 tredubblas teknikinvesteringarna motsvarande 350 miljoner kronor per år i X 2000-flottan. 2011 sätts 20 nya snabbtåg i trafik, vilket innebär 5 000 nya säten. SJ ser nu över förutsättningarna för att köpa nya höghastighetståg som kan gå i 250 km/h, en investering på cirka 6 miljarder kronor, fortsätter Jan Forsberg.

SJ redovisar ett resultat före skatt på MSEK 340 (170) för andra kvartalet och nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 333 (2 223). Under första halvåret blev resultatet före skatt MSEK 220 (251) och omsättningen uppgick till MSEK 4 311 (4 334).

– Årets andra kvartal har varit mycket bra vad gäller det ekonomiska resultatet. Ett par viktiga anledningar till detta är dels det pågående effektiviseringsprogrammet och dels vår förmåga att snabbt kunna ta hand om det extra resebehov som uppstod genom det askmoln som trängde in över svenskt luftrum och hindrade en del av inrikesflyget, säger Jan Forsberg och fortsätter:

– SJ har en starkt finansiell ställning och har de medel som behövs för att både investera i nya tåg och i löpande underhåll. Försäljningen fram till halvårsskiftet ligger ungefär på samma nivå som i fjol. Vi tror på en långsiktig positiv utveckling för tågresandet i allmänhet och för SJ i synnerhet.

Andra kvartalet april – juni 2010

•     Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 333 (2 223)

•     Resultat före skatt uppgick till MSEK 340 (170)

•     Periodens resultat uppgick till MSEK 250 (125)

•     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 63 (31)

•     Avkastning på eget kapital uppgick till 10,1 % (11,3)

•     Extra intäkter på till följd av askmoln och inställda flyg uppgick till MSEK 66

Delårsperioden januari – juni 2010

•     Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 311 (4 334)

•     Resultat före skatt uppgick till MSEK 220 (251)

•     Periodens resultat uppgick till MSEK 161 (185)

•     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 40 (46)

•     Avkastning på eget kapital uppgick till 10,1 % (11,3)

•     Extra kostnader på grund av extremvintern under kvartal ett uppgick till MSEK 270

Källa: SJ