Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Polisförbundet: Satsning på poliser har inte lett till fler poliser på gator och torg

Ridande polis vid Stockholms slott Foto: Wikimedia

Mellan 2002 och 2010 har antalet poliser ökat från drygt 15 000 till 20 000 poliser. Trots en ökning på närmare 33 procent upplever var fjärde polis att antalet poliser i yttre tjänst har minskat. Ytterligare 40 procent upplever att antalet poliser ute har varit oförändrat de senaste åren. Det visar en färsk undersökning bland drygt 1669 poliser som Polisförbundet presenterar idag.

Fler synliga poliser på gator och torg är en av de viktigaste frågorna för både alliansen och de rödgröna inför valet den 19 september.

– En synlig och närvarande polis som skapar trygghet i samhället är en viktig framgångsfaktor, säger Polisförbundets 1:e vice ordförande Lillemor Melin Sving som anser att satsningen på fler poliser borde märkas mer i den yttre polisverksamheten.

Över hälften av våra tillfrågade poliser, 55 procent, tror att satsningen på polisarbetet i yttre tjänst har misslyckats eftersom de poliser som arbetar där allt oftare tas ut i olika projekt som inte har någon koppling till utryckningsverksamheten. 38 procent upplever vidare att det är för låg status att arbeta i yttre tjänst vilket leder till att poliser söker sig till andra tjänster inom Polisen.

Enligt Lillemor Melin Sving har satsningen på fler poliser varit helt nödvändig. Men det räcker inte med fler poliser. För att öka synligheten måste Polisens organisation ses över samtidigt som man låter forskare göra en yrkesanalys:

– Idag kan ingen svara på hur många poliser som arbetar som närpoliser, hur många som arbetar med utredningar eller på utryckningsverksamheten. I de länder där det finns polisforskning kan forskare titta på vilka som vad gör vad inom Polisen. Utifrån denna forskning kan man analysera hur arbetet bör genomföras för att polisverksamheten ska fungera optimalt.

Undersökningen i korthet
• 25 procent av poliserna upplever att antalet poliser som arbetar i yttre tjänst på ordnings-/utryckningsavdelningen inom deras polismyndighet har minskat de senaste åren, 40 procent upplever ingen förändring och 24 procent upplever att antalet ökat.

• 71 procent av poliserna anser att det är mycket viktigt att det blir fler poliser som arbetar i yttre tjänst och endast 1 procent anser att detta inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls.

• 35 procent av poliserna anser att närpolisens möjligheter att arbeta brottsförebyggande har minskat på senare år, 23 procent att möjligheterna är oförändrade, 15 procent att möjligheterna har ökat och 27 procent har ingen uppfattning.

• 43 procent av närpoliserna arbetar helt och hållet som närpoliser, 22 procent gör det huvudsakligen, 23 procent gör det till viss del och 11 procent gör det i princip inte alls.

24 procent av närpoliserna uppger att samtliga skolor inom deras närpolisområde har en kontaktpolis, 24 procent att en majoritet av skolorna har det, 7 % att ungefär hälften av skolorna har det, 17 procent att mindre än hälften eller inga skolor har det och 28 procent uppger att de inte vet.

• 15 procent av närpoliserna uppger att de inom närpolisområdet varit tvungna att lägga ned en polisstation under de senaste 12 månaderna, 19 procent att de varit tvungna att göra det för ett till fem år sedan, 11 procent att de varit tvungna att göra det för mer än fem år sedan och 47 procent att de aldrig stängt ned någon polisstation.

• 16 procent av närpoliserna uppger att de inom närpolisområdet öppnat ett poliskontor de senaste 12 månaderna och 3 procent att de öppnat en polisstation

Ladda ner undersökningen uppdelat länsvis och läs mer om Polisförbundets förslag på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

*Exquiro Market Research genomförde en postal enkät för Polisförbundets räkning i juni 2010. 1669 poliser besvarade enkäten.

Källa: Polisförbundet