Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Företagens användning av derivat fortsätter att minska

London-börsen Foto: Wikimedia

De icke-finansiella företagens användning av derivat, som ökade under finanskrisen, minskade under fjärde kvartalet 2009 till en lägre nivå än motsvarande kvartal året innan. Företagens upplåning via korta lån minskade under samma period. Däremot ökade innehaven av onoterade utländska aktier.

Användningen av derivat har minskat för varje kvartal sedan början av 2009, men för första gången sen krisen började ligger nu nivåerna lägre än motsvarande kvartal året innan. På tillgångssidan minskade derivaten under fjärde kvartalet 2009 till ungefär hälften av den nivå som rådde under fjärde kvartalet 2008. På skuldsidan låg nivån cirka 30 procent lägre än för ett år sedan.

Innehav av utländska aktier ökar

De icke-finansiella företagens tillgångar i form av obligationer, värdepapper med lång löptid, ökade under fjärde kvartalet 2009.

Även nivåerna på företagens upplåning via företagsobligationer har stigit. Obligationslånen ökade med cirka 20 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. Företagens upplåning via korta lån minskade däremot under motsvarande period.

De icke-finansiella företagens innehav av onoterade utländska aktier har ökat stadigt under flera års tid. Det senaste året ökade de bokförda värdena på dessa innehav med cirka 30 procent.

Källa:scb