Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rättspsykiatrisk undersökning beslutad i Hovs Hallar-målet

Helsingborgs tingsrätt har i det så kallade Hovs Hallar-målet idag beslutat att den häktade person som misstänks för dubbelmord och brott mot griftefriden ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Tingsrätten har ansett att det lagts fram övertygande bevisning för att den misstänkte dödat Sölve Svensson och Irene Saldert. Den misstänkte har också erkänt att han gjort sig skyldig till brott mot griftefrid genom att såga och skära itu deras kroppar.

När tingsrätten anger att det finns övertygande bevisning för att den misstänkte begått de åtalade gärningarna innebär detta att tingsrätten tagit ställning till brottens objektiva sida, det vill säga att den misstänkte orsakat deras död, såsom åklagarna påstått. Beslutet innebär också att den misstänkte inte anses ha handlat i nödvärn.

Domstolen har emellertid inte genom detta beslut tagit ställning till brottens subjektiva sida, det vill säga vad den misstänkte insett eller avsett med sina handlingar. Frågan om den misstänkte haft uppsåt att döda eller om han trott att omständigheterna var sådana att han var i en nödvärnssituation kommer domstolen att ta ställning till först efter att ha tagit del av den rättspsykiatriska undersökningen.

Utlåtandet över den rättspsykiatriska undersökningen ska som huvudregel vara domstolen till handa inom fyra veckor. Tingsrätten kommer därefter att kalla till fortsatt huvudförhandling.