Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler elever behöriga till universitet och högskolor

Fler elever bosatta i Katrineholm blir behöriga till universitet och högskolor, samtidigt som fler fortsätter studera efter gymnasiet. Andelen elever som går klart sin gymnasieutbildning ökar också. Det visar rapporten Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010 från Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

Fler elever går klart sin gymnasieutbildning

Fler Katrineholmselever fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år, 82,9 procent jämfört med 79,4 procent i förra årets rapport. Därmed hamnar Katrineholm på plats 38 i rankningen och har förbättrat sin position bland landets kommuner med 65 placeringar. Katrineholm finns nu med bland de 25 procent bästa kommunerna i undersökningen.

Samtidigt ligger Katrineholm i topp bland sörmlandskommunerna. Endast Eskilstuna har fått ett bättre resultat med placeringen 32.

Fler elever behöriga till universitet och högskolor inom tre år

Andelen som är behöriga till universitet och högskolor inom tre år ökar. 73,6 procent var behöriga vårterminen 2009, jämfört med 69,3 procent 2008.  Katrineholm rankas som nummer 87 bland landets kommuner och har därmed klättrat 85 placeringar sedan förra årets Öppna jämförelser.

Bland sörmlandskommunerna återfinns Katrineholm nu på andra plats, efter Eskilstuna.

Fler elever fortsätter studera efter gymnasiet

En större andel elever fortsätter studera inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. 35,3 procent jämfört med 32 procent i förra årets undersökning. Fler elever börjar också studera vid universitet eller högskola direkt efter gymnasiestudierna. Samtidigt minskar andelen ungdomar som har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Betygsnivån

Den genomsnittliga betygsnivån ligger på 13,6 poäng jämfört med 13,5 i förra årets Öppna jämförelser. Inom det här området finns en förbättringspotential.

Kostnader

Varje Katrineholmselev kostar 89 826 kronor, vilket ligger något över riksmedelvärdet på 86 499 kronor och under länsmedelvärdet på 90 900 kronor. Endast Eskilstuna har en lägre kostnad per elev bland sörmlandskommunerna.

Fakta om rapporten

Rapporten Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010, är den tredje i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting publicerar om gymnasieskolan. Den är ett stöd för kommunens utvecklingsarbete och en del av SKL:s strategi för bättre resultat i skolan. Undersökningen grundar sig på statistik för läsåret 2008-2009.

Källa:Katrineholm