Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges Domstolar minskar handläggningstiderna trots målökning

 

 

Foto: Wikimedia

Det finns fortfarande mycket kvar att göra på flera håll, men det är tydligt att handläggningstiderna klart har förbättrats under 2009. Långa handläggningstider som ger en överbalans mellan inkomna och avgjorda mål har länge varit ett problem för Sveriges Domstolar.

Överbalanserna har ändå blivit något större på flera andra håll i Sveriges Domstolar. En ökad måltillströmning är förklaringen för tingsrätter, länsrätter och för Högsta domstolen.

– Vid tingsrätterna ökade brottmålen med fem procent medan tvistemålen ökade med hela 14 procent. Tvistemålsökningen beror sannolikt på lågkonjunkturen under 2009 och brottmålsökningen handlar till stor del om de senaste årens satsningar på polis och åklagare, säger Barbro Thorblad, Domstolsverkets generaldirektör.

För länsrätterna, som hade väldigt bra resultat 2008, har arbetet med sammanläggningarna till 12 förvaltningsrätter, som genomfördes den 15 februari 2010, helt naturligt tagit en del resurser i anspråk under året. Årsredovisningen visar också att reformen En modernare rättegång har haft betydelse för hovrätternas positiva resultat för året.

Regeringsrätten har varit den domstol med kanske allra störst problem med överbalanser och långa handläggningstider under många år. Efter kraftfulla insatser är nu överbalanserna helt borta, och handläggningstiderna har kortats radikalt.

– Vi har de senaste två åren framgångsrikt arbetat med att effektivisera vårt arbete. Nu har det verkligen gett resultat som vi är stolta över, säger Sten Heckscher, regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten.

Källa: goteborgstingsratt.domstol.se