Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Anders Borg och Peter Norman till Ekofinmöte om ekonomiska obalanser

Finansmarknadsminister Peter Norman Foto: Regeringskansliet

Finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman deltar vid Ekofinrådets möte den 17 november i Bryssel.

Detta Ekofinmöte är det första efter G20-mötet i Seoul och diskussionen kommer i stor utsträckning att kretsa kring hur Europa och resten av världen ska möta problemen med globala obalanser.

Ministrarna kommer vidare att följa upp Europeiska rådets oktobermöte och diskutera hur man ska ta sig an frågan om en så kallad permanent mekanism för framtida krishantering. Detta system ska kunna hjälpa länder i akut ekonomisk kris för att undvika att landets problem sprider sig till övriga medlemsstater.

– En krismekanism måste främja en sund finanspolitik och en återgång till hållbara skuldnivåer. Det land som missköter sin ekonomi och på så sätt utsätter andra länder för risk måste betala för detta, säger Anders Borg.

På dagordningen står även frågan om en modernisering av momsreglerna för finansiella tjänster, som även fortsättningsvis ska vara momsbefriade. Ministrarna ska vidare anta slutsatser om hur arbetet med att motverka klimatförändringar ska finansieras inför det första uppföljningsmötet efter Köpenhamnkonferensen som äger rum i Cancun i december. Slutsatser ska även antas rörande pensionsstudier och EU-statistik.

På ordförandeskapets inbjudan ska finansminister Anders Borg informera sina kollegor om den svenska regeringens ekonomiska politik.

Källa: Regeringskansliet