Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Människohandeln till Sverige ökar

Mycket av sexhandeln sker via Internet men en del sker även i form av gatuprostitution Foto: Susanne P Fernandes
Den 6 december avskaffas det svenska visumtvånget för personer från Bosnien och Albanien. Detta kan leda till ökad människohandel från dessa stater till Sverige.

När visumtvånget för personer från Serbien nyligen avskaffades skickades omkring 5000 människor till Sverige därifrån av människohandlare. Detta säger Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm. Medan frekvensen för människohandel för sexuella ändamål har varit relativt stabilt under de senaste åren ser vi istället en ökning av människohandel för andra ändamål som till exempel stöld och tiggeri, berättar Patik. Det handlar i de senare fallen mest om män, medan det huvudsakligen är kvinnor som är föremål för människohandel för sexuella ändamål. Sociala myndigheter är inte alltid uppmärksamma på att personer de träffar kan vara offer för människohandel menar Patrik. Detta eftersom fenomenet är relativt nytt i Sverige och okunskapen om det stort.

Cathrine Löfgren vid polisens Kommission mot människohandel berättar att den största delen av denna sexhandel sker via kontaktytor på Internet men att det även finns en del inslag av prostitution på gator som ett resultat av människohandeln. Medan många av kvinnorna är medvetna om att de ska användas som prostituerade redan innan de kommer till Sverige finns det en liten grupp kvinnor som kommit hit i god tro på människohandlarnas lögner om att de ska få arbete inom restaurangbranschen, hemtjänsten eller dylikt, menar Cathrine.

Patrik berättar att människohandeln till Sverige just nu är störst från Rumänien. Många män som kommer till Stockholm hamnar till slut på avgiftningsboende i Skarpnäck eftersom svenska myndigheter inte är förberedda på att ta emot invandring av denna typ och inte har alternativa boenden att erbjuda när sovplats fattas. Vissa av de personer som kommer hit avvisas också från Sverige eftersom de inte har möjlighet att klara sin försörjning eller för att de begått brott under tiden här berättar Cathrine. Kvinnor som lurats hit till sexhandel har ofta möjlighet att få tillfälligt uppehållstillstånd under utredningstiden om de polisanmäler de som utsatt dem för brott.
-Men ofta vill de tillbaka till sina hemländer, säger Cathrine, de vill inte vara kvar i Sverige.

De som kommer hit hamnar främst i storstäderna men det grenar ut sig över hela landet, berättar Cathrine. Människohandel är reglerat i brottsbalken och personer som ägnar sig åt sådan verksamhet kan exempelvis dömas enligt BrB 4 kap. §1a:

”Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.”