Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vi vill inte sätta Irland på svältkur

Vänsterpartiet gav vid dagens möte i EU-nämnden stöd till förslaget som Irlands LO-förbund lagt fram.

– Vi delar irländska LO:s krav att målet att uppnå budgetbalans måste få ta längre tid, att det sociala skyddet för de mest utsatta måste värnas och att man samtidigt måste göra satsningar för att öka investeringar och få folk i arbete på Irland. När inget av detta sker kan vi inte ställa upp bakom den politik som nu genomförs i samband med stödpaketet, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Ulla Andersson understryker att Vänsterpartiet hade kunnat stödja lånet om villkoren och politiken på Irland hade sett annorlunda ut.

– Det är bankerna som har orsakat den akuta krisen på Irland. Nu får denna kris betalas av de sämst ställda som arbetslösa, pensionärer och dem med lägst inkomster. Vi tycker att denna politik är orättvis och det är en politik som så många irländare idag protesterar emot, säger Andersson (V).

– Vänsterpartiet uttalade sig vid dagens möte i EU-nämnden för förslaget som Irlands LO lagt fram. Med det skulle Irland få utsträckt tid för att uppnå balans. Eftersom de sociala konsekvenserna av EU-nämndens förslag var för långtgående hade vi inte möjlighet att ställa oss bakom lånet, trots att vi haft en positiv hållning till att hjälpa Irland. Paketet måste omarbetas så att större socialt ansvar tas samtidigt som jobbskapande insatser sätts in. Regeringens förslag var att ställa sig bakom det stödpaket som lagts fram samt ett extralån på knappt 600 miljoner euro från Sverige till Irland, säger Ulla Andersson (V).

– Sverige bidrar redan till stödpaketet för Irland via vår andel i IMF samt genom EU:s lån. Som det extra lånet utformades och med den politik som Irland nu ska genomföra såg vi det inte som möjligt att stödja förslaget om ett bilateralt lån. Euron är en bidragande orsak till Irlands kris och ett av syftena med lånen är att skydda storbanker i euroländerna, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledamot i EU-nämnden.

Källa: Mynewsdesk.