Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ja till läkarutbildning i Örebro

Foto: Örebro läns landsting

Idag har Högskoleverket beslutat att godkänna Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Förutsättningarna för en läkarutbildning där är mycket goda.

Örebro universitet har vid två tidigare tillfällen ansökt om att få examensrätt för en läkarutbildning. Högskoleverket avslog båda ansökningarna för att det var för stort glapp mellan vision och verklighet. Bristerna handlade framför allt om lärarkompetensen och planerna för hur läkarutbildningen skulle genomföras.

I oktober 2009 kom universitetet in med en tredje ansökan, som Högskoleverket idag har beslutat att bevilja. Programmet är nu genomarbetat till innehåll och form. Lärarkompetensen har stärkts genom nyrekryteringar och utbildningen är väl anpassad till Bolognaprocessens krav.

  • Det är glädjande att vi idag kan besluta om en ny läkarutbildning i Örebro. Det är en väl genomarbetad ansökan och de har mycket goda förutsättningar för att driva en modern läkarutbildning av hög kvalitet, säger universitetskansler Anders Flodström.

Att införa en läkarutbildning i Örebro har dessutom ett mycket starkt stöd från sjukhusledningar och verksamhetschefer vid de tre berörda landstingen i Örebro, Dalarna och Värmland

Källa: hsv