Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i IT-branschen. Avtalet som löper över två år bygger på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 0,9 % för 2010 och 2,6 % för 2011.

Det nya avtalet innehåller ingen siffersatt individgaranti, utan en modern lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som erhåller ingen eller mycket låg löneökning.

– Som helhet är vi nöjda att vi kan fortsätta arbetet med lokal lönesättning inom IT-branschen även med Unionen. Det är även positivt att vi enats om ett nytt förhållningssätt gentemot de medarbetare som inte ska erhålla någon löneökning, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet med Unionen omfattar ett paket av stödåtgärder för att få löneprocessen att fungera väl i företagen.

Tidigare idag tecknades även avtal med akademikerfacken som löper över två år och som är ett helt lokalt lönebildningsavtal utan centralt fastlagda siffror.

Avtalen omfattar nära 700 företag, som totalt har 47.000 anställda.