Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hyresgästföreningens kommentar till regeringens nya bostadsförslag

Foro: Wikemedia

Idag presenterar regeringen sitt lagförslag kring Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Grunddragen bygger på den överenskommelse som tidigare träffats mellan Hyresgästföreningen och SABO.

-Det viktigaste i förslaget är att den svenska modellen med förhandlade hyror säkerställs, det skapar förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för hyresgästerna, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Propositionen som regeringen presenterar idag har dessutom en bred förankring hos både branschens företrädare och hos riksdagspartierna.

-Vi är däremot mycket kritiska till att regeringen inte föreslår att det så kallade påtaglighetsrekvisitet tas bort nu. Det ger fastighetsägarna möjlighet att saxa upp hyrorna och är en rest av den gamla lagstiftningen.

-Men vi har noterat att regeringen tänker återkomma med förslag till förändringar och det är positivt, fortsätter Barbro Engman.

-Jag hoppas att även ledamöterna i Civilutskottet tar sitt ansvar och hjälper till så att det blir en förändring i förslaget kring denna fråga.

Bruksvärdessystemet ska gälla även i fortsättningen. Trots detta kan hyresgäster vid till exempel ombyggnader riskera kraftiga hyreshöjningar, något som är fallet redan idag. För att mildra effekterna av sådana kraftiga hyreshöjningar föreslås att det införs en skyddsregel för hyresgäster. Det innebär att kraftiga hyreshöjningar som ska genomföras sker successivt under en längre tidsperiod som bestäms av hyresnämnden.

Såsom regeln är utformad riskerar den dock att inte gälla fullt ut vid ombyggnader och renoveringar, vilket Hyresgästföreningen menar är ett allvarligt problem.

-En skyddsregel måste förstås gälla även vid standardhöjande åtgärder, annars blir förslaget alldeles för tandlöst. Tanken med Hyresgästföreningens och SABO:s förslag var ju just att skydda hyresgäster i ombyggnadssituationer där hyreshöjningar kan uppgå till 30-40 procent, säger Barbro Engman.

-Även i denna fråga hoppas vi att ledamöterna i Civilutskottet och i riksdagen som helhet ser till att förändra förslaget. Det är viktigt att det blir ett verkligt skydd för alla hyresgäster.