Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brottsstatistiken för 00-talet

Foto: Wikimedia

Brottsförebyggande rådet (Brå) har nyligen redovisat slutlig statistik över antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 2009, och ger en samlad bild av utvecklingen under det senaste decenniet.

Brottsstatistiken beskriver hur rättsväsendet hanterar de fall som kommer till myndigheternas kännedom. Under 00-talet ökade antalet anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer. De anmälda brotten steg från 1,2 miljoner till 1,4 miljoner brott, vilket är en ökning med 16 procent. De uppklarade brotten ökade med 69 procent, till 528 000 brott. Antalet misstänkta personer ökade med 44 procent, till 125 000 personer.

De senaste tio åren har antalet personuppklarade brott ökat med 35 procent, till 242 000 brott. Samtidigt har de tekniskt uppklarade brotten mer än fördubblats, till 286 000 brott.

Fler personer bands till bedrägeribrott 2009
Uppklaringsprocenten för samtliga brott ökade från 35 procent år 2008 till 38 procent år 2009. 17 procentenheter var personuppklarade brott och resten tekniskt uppklarade.

Antalet personuppklarade bedrägeribrott ökade med 45 procent under 2009, till 17 700 brott. Det är främst bedrägeribrott med hjälp av Internet och med kontokort samt med hjälp av bluffaktura som har ökat. En naturlig följd är att personer misstänkta för bedrägeribrott ökade med cirka 10 procent.

– För en särskilt stor del av de anmälda bedrägeribrotten lades förundersökningen ned. Den tekniska uppklaringen ökade med drygt 53 procent, säger Åsa Lennerö, statistiker på Brå.

Bakgrund
Personuppklarade brott innebär att en person har bundits till brottet genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Tekniskt uppklarade brott innebär att förundersökningen av olika anledningar lagts ned. Uppklaringsprocenten är ett mått på antalet uppklarade brott i förhållande till antal anmälda brott under ett kalenderår. Statistiken över misstänkta redovisar personer skäligen misstänkta för brott där misstanken kvarstår efter avslutad utredning.

Källa: brå